Sander Verstegen: ik wil per boom kunnen spuiten

Sander Verstegen (37 jaar) is fruitteler in Opijnen (Gld.). Samen met zijn vader Floor, zijn moeder Thea, oom Alfred en broer Mark vormen ze VOF Verstegen. Op 56 hectare land telen zij 36 hectare appels en 20 hectare peren. Hoofdrassen zijn bij de appels Elstar en Kanzi; bij peren zijn de hoofdrassen Conference en Migo. Aan bewaring hebben zij 1.1 miljoen kilo eigen ULO-koeling, de rest wordt bewaard bij Koninklijke Fruitmasters. De vrije rassen sorteren ze op het eigen bedrijf op een elektronische vierbanige Greefa-sorteerder; de clubrassen worden bij Fruitmasters gesorteerd.

Wat verstaat u onder precisielandbouw?

“Wat ik onder precisielandbouw versta, is het gebruik maken van alles wat je met gps en precisietechnieken kan doen. Wat ik nu doe op het gebied van precisielandbouw is spuiten en wortels snoeien met precisietechnieken. Mijn doel is om een uniformer gewas te behalen en te besparen op arbeid.”

Op wat voor manier denkt u dat precisielandbouw een meerwaarde wordt voor uw bedrijf?

“Ik denk dat je nog meer uit je gewas kunt halen. Een appelboom staat er minimaal voor 12 jaar en perenboom voor minimaal 20 jaar. Wij kunnen niet zoals bij de akkerbouw elk jaar alle bomen eruit halen en opnieuw aanplanten. Hierdoor moeten wij het puur uit de bomen halen die er staan. Ik denk dat wij het optimale uit de bomen kunnen halen met een gelijker en gezonder gewas.”

Wat vindt u van robotisering in de landbouw, hoe kijkt u ertegenaan?

“In de fruitteelt hoop ik dat het snel komt, maar ik weet nog niet hoe de werking hiervan gaat verlopen. Maar in Nieuw-Zeeland is er al een plukrobot en daar hoorde ik positieve verhalen over. Op dit moment is er alleen nog maar een zelfrijdende trekker beschikbaar voor de fruitteelt in Nederland.”

Wat voor nieuwe innovatieve technieken verwacht u nog in de toekomst?

“Mijn verwachting is dat er een plukrobot komt en dat er met behulp van gps op plantniveau gespoten gaat worden. Een bespuiting uitvoeren aan de hand van metingen van de bloesem, bij meer bloemen een andere bespuiting uitvoeren dan wanneer er minder bloemen aan een boom zitten. Nu gebeurt dit nog gevoelsmatig en dat blijft lastig voor mij. Ik maak nu al 2 jaar lang gebruik van een gps gestuurde spuit en dit voorjaar zijn wij gestart met het spuiten hiermee. Dit vooral om middelenreductie te realiseren.”

Denkt u dat de staat/overheid het gebruik van precisie landbouwtechnieken in de agrarische sector gaat verplichten in een termijn van 15 jaar?

“Ik vind dat persoonlijk heel moeilijk te zeggen, omdat ik niet weet of zij dat kunnen verplichten. Ik denk bijvoorbeeld bij spuittechnieken dat ze de wet- en regelgeving gaan aanscherpen, maar dat de overheid het niet kan gaan verplichten. Daarentegen denk ik wel dat er op het etiket van een gewasbeschermingsmiddel zal komen te staan dat er gebruik gemaakt moet worden van een gps gestuurde spuit.”

Dit artikel is geschreven door Rudy Priem en Jos Vermuë in het kader van een opdracht voor de proeve van bekwaamdheid (PVB) aan Aeres Hogeschool in Dronten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.