Plaatsspecifiek onkruidbestrijden via onkruiddetectie

Optische beelden worden gebruikt om onkruidhaarden en/of –planten te detecteren en plaatsspecifiek te bestrijden.

Toelichting

Deze precisielandbouwtoepassing sluit aan bij voortgang in de detectie- en bestrijdingstechniek van onkruiden. Door middel van sensoren op machines of aan drones kan de positie van onkruidplanten en haarden in gewassen sneller en nauwkeuriger bepaald worden. De nauwkeurigheid en praktijkrijpheid van de detectie is gewasafhankelijk. Praktijkrijp is o.a. detectie van onkruidhaarden in graanstoppel, gras en braakland. Detectie van individuele onkruidplanten is ook mogelijk in gewassen met een duidelijk rijstructuur. Hetzelfde geldt voor detectie breedbladigen in grasland. De onkruid hebben dan wel enige omvang nodig.

Aan de bestrijdingskant kan gekozen worden uit mechanische, thermische en chemische bestrijdingsmethoden. Ze verschillen in capaciteit, effectiviteit, milieueffecten en kosten. In combinatie met de detectie leveren ze allemaal een aanzienlijke besparing op gebruik van middelen en milieueffecten. Een optie is ook onkruidhaardenkaarten uit een eerdere teelt gebruiken bij de plaatsspecifieke bestrijding van onkruiden in de huidige teelt.

Precisietoepassing: Plaatsspecifiek onkruidbestrijden met onkruiddetectie op grasland en in open teelten.

Techniek: Dosering variëren op basis van onkruiddetectie en haardenkaarten.

Status: Onderdelen zijn praktijkrijp, systeemtoepassing in ontwikkeling.

Voordeel voor teler: Minder gebruik van middelen of energie en minder kans op groeiremming gewas.

Milieuwinst: Positief. Minder middel- en/of energiegebruik is minder emissie.

Voedselveiligheidswinst: Minder kans op ongewenste residuen.

Transparantie: Teler toont aan dat hij zo min mogelijk onkruidbestrijdingsmiddelen en/of energie inzet.

Wat is/zijn knelpunt(en) voor adoptie: (1) Onbekendheid met de mogelijkheden, (2) Kosten/batenverhouding voor teler beperkt interessant of onbekend, (3) Doseer- en taakkaarten niet altijd inleesbaar in software van toedieningstechniek, (4) Geïntegreerde systemen nog onvoldoende uitgetest.

Oplossingsrichting: Telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL verband krijgen een ondersteuning bij de keuzes en uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Ard Nieuwenhuizen, E: ard.nieuwenhuizen@wur.nl, T: 0317 488 492

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren