‘Telers lopen door verdwijnende chemie meer risico’

De kwaliteitseisen van de wereldmarkt voor producten van Nederlandse telers blijven onverminderd hoog, terwijl boeren en tuinders regelgeving voor chemische middelen strenger zien worden. Het risico dat telers de hoge eisen niet halen wordt daardoor groter, zo wordt duidelijk tijdens het webinar ‘Kan de akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?’.

Bij het webinar, dat georganiseerd werd door de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), bespraken deelnemers onder meer dat er in hun ogen te snel bestrijdingsmiddelen verdwijnen. Lelieteler en NPPL-deelnemer Sjaak Huetink, een van de sprekers op het webinar, stelt dat met name de eisen voor sierteeltproducten enorm hoog zijn voor de wereldmarkt.

Huetink ziet daarom grote uitdagingen voor de toekomst. Er worden volgens hem door veel landen hoge fytosanitaire eisen gesteld, dat zijn eisen die landen stellen aan geimporteerde producten als het gaat om plantenziekten en -plagen. “Er moet aan worden voldaan en dat is wel een bottleneck, een klem waar je in zit. De wereldmarkt is duidelijk onze afzetmarkt en daar ben je als teler afhankelijk van.”

Kwaliteitseisen blijven bestaan

Collega-teler en HWodKa-voorzitter Leon Noordam vult Huetink aan. “De kwaliteitseisen voor producten blijven bestaan, maar de middelen om deze eisen te halen worden nu ‘verminderd’. Het risico voor de teler wordt daardoor groter. Het wordt daarom een enorme uitdaging om een passende oplossing te vinden, die ook nog kostprijstechnisch goed uitpakt voor telers.”

Huetink bespeurt intussen ook positieve ontwikkelingen, voor met name de teelt van lelieteelt in het onafhankelijk worden van chemie. “Je kan met de juiste bodembemesters en keuzes in percelen behoorlijk grote stappen maken. Door onder meer Tagetes te telen en Japanse Haver lukt het om de populaties van schadelijke aaltjes te onderdrukken”, zo vertelt hij.  Die ontwikkeling heeft volgens Huetink de leliesector ook onafhankelijk gemaakt van natte grondontsmetting. “En dat heeft de lelieteelt al een stuk onafhankelijker gemaakt van chemie.”

Bekijk webinar ‘Kan de akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?’:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.