Toon uw machines voor onkruidbestrijding op 31 mei

Bent u leverancier van (nieuwe) technologieën voor de onkruidbestrijding? Wilt u deze tonen aan zo’n 600 biologische en gangbare akkerbouwers en loonwerkers? Meld u dan aan voor een demo tijdens de Future Farming & Food Experience op 31 mei.

Op 31 mei organiseren de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en Wageningen Universiteit & Research (WUR) het nieuwe evenement Future Farming & Food Experience op Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Het overkoepelende thema van het evenement is moderne en toekomstbestendige onkruidbestrijdingstechnieken met minder gewasbeschermingsmiddelen en minder arbeid. Een aansprekend thema dat steeds actueler wordt door het inperken van toegelaten middelen en het schreeuwende tekort aan arbeidskrachten voor wiedwerkzaamheden.

(tekst gaat onder logo verder)

De dag is bedoeld om biologische en gangbare akkerbouwers, en loonwerkers en ook andere geïnteresseerden te laten zien wat er al kan op het vlak van mechanische onkruidbestrijding, elektrocutie van onkruiden, spot sprayen en veldrobots. Dit betekent dat er talrijke demo’s zijn van zowel prototypes als commercieel beschikbare machines. Zo wordt er onder meer geschoffeld met cameraschoffels in suikerbieten en wortelen, onkruiden geëlektrocuteerd met twee typen machines en aardappelopslag bestreden met innovatieve spuittechniek en gerobotiseerde technieken. Daarnaast zijn er stands met concepten en technieken voor duurzame en plaatsspecifieke onkruidbeheersing.

Kennisuitwisseling en excursie

Naast de doorlopende demonstraties van moderne onkruidbestrijdingstechnieken zijn er dialoogsessies voor kennisuitwisseling rondom de thema’s bemesting, technologie/data, verdienmodellen en gewasbescherming. Ook is het mogelijk voor bezoekers en exposanten om te speeddaten met specialisten van onder meer Bayer Crop Science, Rabobank, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de WUR over bijvoorbeeld de toelating van middelen, financiering en subsidies voor innovaties en praktijkonderzoek van nieuwe onkruidbestrijdingsmethoden.

Voor geïnteresseerden worden er tevens debatten georganiseerd waarbij de uitwisseling van kennis en standpunten rondom bijvoorbeeld toekomstbestendige bouwplannen en strokenteelt met specialisten van Boerderij van de Toekomst centraal staat. Vanzelfsprekend is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een korte excursie naar de nabijgelegen percelen van Boerderij van de Toekomst en de bijbehorende mechanisatie te aanschouwen.
Mede dankzij het uitgebreide aanbod en de uitgekiende timing hoopt de organisatie zo’n 600 akkerbouwers en loonwerkers te verwelkomen. Tijdens de dag kunnen bezoekers en exposanten op het Foodplein kennismaken met bekende en ook nieuwe gerechten voorkomend uit duurzame teelten.

(tekst gaat onder foto verder)

Een vroeg prototype van de Steverink Butterfly voorloze beddenploeg tijdens een demonstratie in juni 2018. Inmiddels is de ploeg praktijkrijp.

Reserveer tijdig demo- en/of standruimte

Een blik op de voorlopige deelnemerslijst geeft aan dat er zowel bekende machines en robots te zien zullen zijn maar ook nieuwe en zelfs enkele primeurs als het gaat om plantspecifieke onkruidbeheersing met elektrocutie, spot sprayen en autonome veldrobots. Diverse mechanisatiebedrijven demonsteren bekende buitenlandse en Nederlandse machines en daarnaast tonen enkele Nederlandse startups hun concepten voor het eerst. . Aanwezig zijn onder meer cameraschoffels en wiedeggen van Carré, Garford en Schmotzer, spot spray oplossingen van Agrifac, BBLeap, Garford en Robotti en veldrobots van AgXeed, Earth Rover (primeur!), Ekobot, HWodKa/Reedyk (primeur!), Naïo, Odd.Bot, Pixelfarming Robotics en Trabotyx.

Bezoekers kunnen hun hart ophalen en de demonstraties en opgedane kennis gebruiken om concrete en haalbare plannen te maken voor toekomstbestendige onkruidbestrijding op hun bedrijf. Met zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen en zo veel mogelijk mechanisatie en automatisering. Daar wilt u toch ook onderdeel van uitmaken?

Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt u wel uw machine of concept voor onkruidbestrijding laten zien op 31 mei? Er is nog beperkte demoruimte beschikbaar waarvoor u per ommegaande contact op kunt nemen met Jan Kamp van Wageningen Universiteit & Research via +31 (0) 320 291 275 of jan.kamp@wur.nl. Wilt u liever standruimte huren? Ook dan kunt u contact opnemen met Jan Kamp, bij voorkeur voor 10 mei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.