‘Veel belangstelling voor NPPL’

Taakkaart

Ik merk dat er veel belangstelling is voor het NPPL-project. Belangstelling van andere telers, maar ook van toeleverende bedrijven en hun vertegenwoordigers.

Bij mijn gesprekken en bezoeken aan de NPPL-telers hoor ik dat zij vaak door bedrijven worden benaderd om hun diensten op het gebied van precisielandbouw aan te bieden. Heel mooi, het is een direct gevolg van de aandacht die aan NPPL wordt besteed.

Verbeterde samenwerking tussen bedrijven dankzij NPPL

Dit was ook wel te verwachten. Waar het in dit project over gaat is dat de verschillende bedrijven ook beter met elkaar gaan ‘spreken’ om de diverse technologieën bij de teler operationeel te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is het maken van een bodemscan door één bedrijf (Van den Borne) en het valideren van deze scan door grondmonsteranalyses door een ander bedrijf (Eurofins). Normaal gesproken had Van den Borne zelf de grondmonsters genomen aan de hand van hun taakkaart, maar doordat het zo nat was, was het voor hen niet mogelijk met hun apparatuur het veld op te gaan. Dus werd de opdracht aan Eurofins gegeven om de grondmonsters handmatig te nemen, aan de hand van de kaart van Van den Borne.

Investeren in techniek om taakkaart uit te voeren

Daar kwam het probleem, want Eurofins had nog niet de techniek beschikbaar om de taakkaart uit te voeren, simpelweg omdat ze nog nooit zo’n opdracht op deze wijze hadden gekregen. Ze hebben hierin geïnvesteerd en waren daarna wel in staat de monsters aan de hand van de kaart te nemen.

Dat bedoel ik dus ook met ‘NPPL is op tijd’. Door dit project wordt de afstemming in de reeks scan-validatie-taakkaart-machineaansturing gerealiseerd.

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.