Veel bezoekers bij NPPL on tour 2021 op De Marke

nppl on tour 2021

Gebruik van data van bodemscans, NIRS-analyse van drijfmest en meting van de gras- en maisopbrengst leidt tot hogere ruwvoerproductie, minder inputs én minder milieu-uitstoot. Dat zei bedrijfsleider Zwier van der Vegte van praktijkcentrum De Marke in Hengelo (Gld.) tijdens NPPL-on-tour 2021.

Ervaringen van deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw werden onlangs gedeeld met geïnteresseerde boeren en tuinders tijdens de NPPL-on-tour. Op drie bedrijven waren belangstellenden welkom. Ruim honderd ondernemers kwamen woensdag 25 augustus af op de presentaties en demonstraties op praktijkcentrum De Marke.

Op melkveebedrijf De Marke (55 hectare zandgrond) wordt ervaring opgedaan met opbrengstbepaling van ruwvoer, drijfmesttoediening met realtime NIRS, bodemscans en precisieberegening met behulp van bodemvochtsensoren.

Sluiten kringlopen

Gebruik van deze precisietechnieken sluit aan bij de kerndoelen van De Marke, zei bedrijfsleider Van der Vegte. “Ons bedrijfsvoering is gericht op het sluiten van kringlopen, meer biodiversiteit en klimaat. Met de inzet van moderne technologie kunnen we stappen in die richting zetten en tegelijkertijd meeropbrengsten realiseren.”

Data van bodemscan

Zo is de exacte samenstelling van de bodem van een aantal percelen met een verisscan in kaart gebracht. Van der Vegte: “Wij hebben een perceel dat in het verleden door twee boeren werd gebruikt, de ene helft door een varkenshouder en de andere helft door een melkveehouder. Dat leidt tot een groot verschil in de gehaltes aan mineralen en organische stof. Door de verschillen heel precies in kaart te brengen met een bodemscan kunnen we vervolgens bijvoorbeeld variabel bekalken op basis van taakkaarten.”

Vochtsensoren

Op de droogtegevoelige zandgrond van De Marke wordt ook ervaring opgedaan met precisieberegening op basis van data van bodemvochtsensoren. Dit seizoen viel er overigens voldoende regen waardoor beregening nauwelijks nodig was. “Maar dat volgend jaar weer anders zijn, net als in 2020. Mogelijk wordt het watergebruik verder aan banden gelegd. Efficiënt gebruik van het beschikbare water wordt dus steeds belangrijker. Exacte data zijn daarvoor onontbeerlijk.”

Demonstraties

Op acht plekken op De Marke werden presentaties gegeven over precisietechnieken zoals NIRS-analyse van drijfmest, het maken van taakkaarten en robotica. Melkveehouder Robbert Haijink uit Laren (Gld.) presenteerde zijn zelfbouw stuurautomaat met RTK-GPS in de trekker.

Robbert Haijink
Melkveehouder Robbert Haijink uit Laren (Gld.) toont een zelfbouw stuurautomaat met RTK-GPS in de trekker.

NPPL On Tour 2021

NPPL On Tour 2021 vindt dit jaar plaats op drie NPPL-bedrijven. Naast de bijeenkomst op De Marke is dat bij:
akkerbouwbedrijf van familie Evenhuis in Giethoorn (24 augustus 2021)
bloembollenbedrijf Stef Ruiter in Andijk (26 augustus 2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.