Veldrobot Farmdroid zaait en houdt bieten schoon met 90 procent minder middel

Bij akkerbouwer Pieter Risseeuw verkleint de inzet van de Farmdroid zaai- en onkruidrobot het herbicidegebruik met negentig procent. De machine is daarvoor uitgerust met een spotsprayinstallatie en camera voor onkruiddetectie.  

10 hectare suikerbieten

Begin mei pootte Pieter Risseeuw aardappelen. Tegelijkertijd zaaide een Farmdroid-robot een perceel verderop zelfstandig 10 hectare suikerbieten. Dit hieronder is hoe, gezien in de tijd, de robot in vier dagen 10 hectare bieten zaaide:
– Dinsdag 2 mei: om 16:00 uur zet Risseeuw de robot aan het werk.
–  ’s Avond 21:30 u.: de robot stopt vanwege een gps-storing. Risseeuw krijgt een melding, maar krijgt hem niet meer op gang die dag.
– Woensdag 3 mei: om 07:30 zet de akkerbouwer de machine weer aan het zaaien.
– ’s Avonds 21:30 u.: de zaairobot meldt dat hij moet worden bijgevuld. Risseeuw doet dat en de machine gaat de nacht door.
– Donderdag 4 mei;  ‘s ochtends om 06:00 is de accu leeg is en de machine stopt.
– 08:00 uur wekken de zonnepanelen weer voldoende elektriciteit op om de machine weer in beweging te zetten.
– 11:30 u. machine stopt. Risseeuw krijgt een melding dat de zaadbakjes moeten worden bijgevuld. Daarna gaat de machine weer verder.
– 23:00 u: de accu’s zijn leeg, machine stopt. Er is dan nog 300 meter te zaaien
– Op 5 mei is het te nat om door te gaan.
– Op 6 mei worden de laatste meters gezaaid. Zo’n vier dagen na de start heeft de robot de tien hectare bieten gezaaid.
‘Wat ik had moeten doen’, blikt Risseeuw terug, ‘is het accupak ergens op de donderdag aan de oplader leggen. Overdag tijdens het zaaien blijken de zonnepanelen onvoldoende elektriciteit op te wekken om tegelijk de machine aan het werk te houden én om voor ’s avonds/’s nachts de accu’s op te laden. Dat is wat je ook moet leren, zo’n machine te managen. De capaciteit ligt op een kwart hectare per uur, of wel vijf hectare per twintig uur.
Dinsdag 16 mei is de robot begonnen met schoffelen.

Twee weken na het zaaien is de Farmdroid aan het schoffelen en spotsprayen. Als de bietjes iets groter zijn gaat hij ook in de rij wieden.

900 meter per uur

De robot doet geheel zelfstandig zijn werk. Met een snelheid van 900 meter per uur worden volgens de voorgeprogrammeerd raster de suikerbietenzaadjes tot op de minder dan een centimeter nauwkeurig in de grond gelegd. Meteen daarna wordt boven elk afzonderlijk zaadje een ‘shot’ bodemherbicide (Centium + Goltix) toegediend, een rondje straal van 5 cm . Ten opzichte van een volveldsbespuiting is dat meteen een besparing op middel van 90 procent. Zo’n zelfde besparing wordt ook gehaald bij volgende bestrijdingen. Dezelfde robot spuit alleen boven de biet, in de rij wordt gewied, tussen  de rijen geschoffeld. De inzet van de robot op het akkerbouwbedrijf van Pieter Risseeuw  is feitelijk een haalbaarheidsstudie naar de praktijkrijpheid van de Farmdroid die in dit concrete geval is uitgerust met een systeem voor spotspraying. De Farmdroid veldrobot op zichzelf is praktijkrijp, de vraag is nu hoe de toevoeging van spotspraying en cameratechniek uitpakken. Onderzocht wordt of een combinatie van mechanische en chemische gewasbescherming succesvol kan worden toegepast op de teelt van suikerbieten. Het chemische stuk is nieuw. Bij een biologische teler in de buurt loopt voor het tweede jaar een Farmdroid voor zaaien en schoffelen-wieden.

Links zaaikouter, rechts arm waaraan later wiedmes komt. Als tijdens het zaaien achter de schijf iets niet goed gaat, tikt eerst de arm enkele keren tegen de schijf. Pas als die handeling niets uithaalt, geeft de machine een storingsmelding.

Camera en extra spuitdopjes

Later in het seizoen is ook het plan er camera’s voor plantherkenning en extra spuitdopjes op te bouwen, zodat de machine dan ingezet kan worden voor de aanpak van aardappelopslag in bieten. ‘Maar we willen ook kijken naar hoe goed de met camera’s uitgeruste robot kan selecteren in graszaad. In bepaalde situaties komt dan de vermeerdering van lastiger te telen, maar beter betaalde grassoortje binnen bereik.’ Bijvoorbeeld Fakkelgras kan wel €6 per kilo kan opbrengen. Ook veldbeemd brengt goed op, maar is lastig zuiver te krijgen. De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd in het kader van het project Zeeland in  Stroomversnelling. Samenwerkende partijen zijn naast akkerbouwbedrijf Risseeuw waar de machine loopt, Risseeuw Techniek B.V.,  landbouwmechanisatiebedrijf Vermeulen, ontwikkelaar van plantdetectietechnologie Precisionwise, proefboerderij Rusthoeve en adviesbedrijf Delphy. De studie wordt gesubsidieerd met een bedrag van €45.000, de andere helft van de kosten wordt bijeengebracht door de samenwerkingspartners in het project.

Zij-aanzicht van de machine met de zaai-elementen. De combnatie van rijsneleheid en wijze van afleggen, maar dat de robot nauwkeuriger zaait dan een precisiezaaimachine

Machine weet waar de zaadjes liggen

Na het zaaien staat de Farmdroid in een loods van landbouwmechanisatiebedrijf Vermeulen, waar Risseeuw hem klaarmaakt voor de onkruidbestrijding. Hij laat zien hoe een soort slagmes op en neer slaat tussen de bietenplantjes. ‘Dat gebeurt dus volledig op basis van de kennis van de machine van waar precies hij de zaadjes heeft weggelegd. Je kunt afstellen hoe dicht dat je wilt dat langs de planten wordt gewied.’ De zaden zijn tot op minder dan een centimeter nauwkeurig weggelegd, preciezer dan een precisiezaaimachine met zaaischijf en vacuum doet. De Deense robot, vertelt Risseeuw, werkt nauwkeuriger dan een precisiezaaimachine. Van wegrollen van zaad is amper sprake, door dat een elektromagnetisch klepje elk afzonderlijk zaadje heel dichtbij de onderkant van het zaaisleufje loslaat. ‘Minder dan twee centimeter erboven. Daarbij komt dat dat de robot heel langzaam rijdt en het zaadje amper snelheid heeft.’

Zonnepaneel boven op de robot. Overdag levert het genoeg energie om de machine aan de gang te houden, maar niet genoeg om tegelijk voor de hele nacht de accu’s op te laden. Om de klok rond te werken moeten dus soms accu’s gewisseld worden.

Farmdroid versus loonwerk

Akkerbouwer Risseeuw becijfert, vooruitlopend op conclusies van de praktijkproef op zijn gangbare bedrijf, dat de Farmdroid zaai-, schoffel-/wied- en spotsprayrobot qua rendement een heel eind in de buurt komt van de conventionele aanpak. Afgezien nog van het milieuvoordeel. De basismachine voor zaaien en schoffelen/wieden kost €85.000, daarbovenop komen €15.000 de spotspray-installatie en €18.000 voor de camera voor onkruiddetectie. Totaal  €118.000. ‘Als je dan rekent met 20 hectare bieten per jaar en een  afschrijftermijn van 10 jaar, dan komen de machinekosten voor een hectare bieten zaaien en schoonhouden op €590 per hectare. De optelsom van wat je er mee uitspaart – zaaien en schoffelen door de loonwerker, plus een besparing van 90 procent op onkruidmiddel – komt als ze zo snel even rekenen, uit op €460. Op zich geen onoverkomelijk verschil. Zeker niet als je bedenkt dat door op bedrijven met cichorei in het bouwplan de machine in toenemende mate het verschil kan betekenen tussen wel en niet telen. Chemische onkruidbestrijding was in cichorei altijd al lastig en wordt alleen maar lastiger.’ Eventuele inzet van de veldrobot  in de selectie van graszaad als alternatief voor het lopen met de rugketel, zou het rendement verder kunnen ondersteunen. Tot aan de bieten het veld dicht hebben, is Farmdroid veldrobot er in aan het werk om het gewas schoon te houden. Daarna kan alvast voor jaar een eerste  balans worden opgemaakt over hoe dat is gelukt en welke rol de machine kan  gaan spelen in de niet-biologische akkerbouw.  

Kijk hier naar een videoverslag van de Farmdroid en Risseeuw.

Het testperceel van 10 hectare bij Rissseeuws bedrijf in Oostburg. De Farmdroid zaairobot zaait volgens een vast, vooraf vastgelegd grid. Bij schoffelen, wierden en spotsprayen weet de machine precies waar de plantjes staan.
Op de testmachine is een middelentankje toegevoegd. Via spotspraying wordt in een gebiedje rond ieder zaadje wat bodemherbicide gespoten.  Later als de plantjes boven staan wordt alleen gespoten waar niet gewied of geschoffeld kan worden. Ten opzichte van volvelds spuiten geeft dat een enorme besparing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.