Weinig nesten gevonden, wel veel ervaring

Op het bedrijf van Gerard Mul is voor het tweede jaar met een drone naar vogelnesten gezocht, dit seizoen ook bij zijn buurman. Er is flink wat ervaring opgedaan met vliegen en nesten zoeken, nu is de uitdaging om het praktisch toe te kunnen gaan passen. De experts vertellen er meer over.

De afgelopen twee jaar is nauw samengewerkt met vrijwilligers van de agrarische weidevogelvereniging en Raymond de Vries, de eigenaar van de drone, 4D precisienatuurbeheer (4DPN). Mul kreeg daarbij vanuit NPPL ondersteuning van Herman van Schooten, de expert precisielandbouw namens Wageningen University & Research.

Vier vluchten

In totaal is dit seizoen vier keer gevlogen bij Joost van Schie, de buurman van Mul. Daar is voor gekozen omdat er vorig jaar op dat land meer weidevogels zaten. Door gebrek aan nesten zijn er daar dit seizoen ook maar een handjevol gevonden. Desalniettemin leverde het seizoen meer inzicht in op de mogelijkheden en toepassingen voor de praktijk.

Drone werkt goed

Het vliegen gebeurde dit jaar met voorgeprogrammeerde routes. Het is volgens De Vries steeds meer gebruikelijk om vooraf een scan van het gebied te maken om op basis daarvan een vliegplanning te maken. De drone werkt volgens de experts goed waarbij de beelden van de daglicht- en warmtecamera mooi op elkaar vallen. “Zodoende vullen ze elkaar goed aan om gevonden hotspots te identificeren.” Nesten in lang gras vinden is nog wel een uitdaging, maar ook nesten waar de vogel op blijft zitten, zijn niet altijd goed te herkennen.

De experts zijn tevreden over het functioneren van de drone.

Gebruikersvriendelijke app

4DPN heeft een app waarmee het mogelijk is om de bediening van zowel de drone als het camerasysteem op een gebruikersvriendelijke manier te doen. Tijdens het vliegen geven lijnen op de iPad de route aan. Met sterren en iconen zijn direct locaties gemarkeerd die mogelijke interessant zijn. Het stopbord betekent niet interessant, bijvoorbeeld een haas of een mol. Een gevonden legnest wordt gemarkeerd met een vogelsymbool. Ook is het actuele beeld van de daglichtcamera te zien, gesynchroniseerd met de warmtecamera.

Computer aan boord

Technisch zijn het afgelopen jaar stappen gezet door de beelden in real-time te bewerken. Daarvoor heeft de drone een computer aan boord. Een belangrijke stap is bijvoorbeeld het wegfilteren van sloten zodat de gebruiker niet afgeleid wordt en zich kan focussen op alle hotspots die benadrukt worden. Hoe groter het verschil in temperatuur, hoe beter dit resultaat. De toepassing is daarom ook deels afhankelijk van de buitentemperatuur. Een voordeel is dat de nesten niet worden gestoord. Ook het risico op predatie vanaf de grond is door de drone nihil omdat er in tegenstelling tot handmatig zoeken geen geursporen worden achtergelaten.

Filteren van data

Er wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid om data te filteren op basis van de grootte van de hotspot, en dat in relatie tot de hoogte. Daarmee is meer betrouwbaar vast te stellen of er sprake is van nest of een bijvoorbeeld een haas. Een andere stap is om op gebiedsniveau data van verschillende bronnen naast elkaar te tonen. De beheerders kunnen dan op grote schaal verbanden ontdekken wat nieuwe inzichten kan opleveren.

Monitor in trekker

Verder zien de experts nog goede mogelijkheden voor het efficiënter benutten van data. Daartoe is een dashboard ontwikkeld waarmee de originele opgeslagen beelden later op kantoor bekeken kunnen worden en beschikbaar komen voor andere toepassingen, bijvoorbeeld in de trekker.

Wat dat laatste betreft is het de bedoeling na de zomer bij Mul een proef te doen. Dat betekent dat hij een monitor in de trekker krijgt met daarop alle recente informatie over nesten. Op basis van die data kan hij de afweging maken of er gemaaid wordt, en waar precies binnen het perceel.

Data gebruikt voor aanvraag

Overigens heeft Mul de informatie van het vliegen met de drone op 15 juni ook gebruikt om voor twee percelen een aanvraag te doen om het beheerpakket met uitgestelde maaidatum tot 15 juni aan te passen naar beheerpakket met uitgestelde maaidatum tot 1 juli. Er waren namelijk nog teveel kuikens aanwezig.

Het is volgens Van Schooten de bedoeling in het derde NPPL-seizoen nog meer naar de praktische bruikbaarheid van de drone en de verkregen informatie te kijken.

Dit jaar zijn vier vluchten met drones uitgevoerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.