Welke precisielandbouwtoepassingen in 2019?

Daniël Cerfontaine (Berg en Terblijt, L.). De GPS veldspuit wordt in gereedheid gebracht.

NPPL draait nu een half jaar. Doel van NPPL is de adoptie van bestaande precisielandbouwtoepassingen versnellen zodat de landbouw ecologisch en economisch duurzamer wordt.

We zijn in 2018 aan de slag gegaan met 6 precisielandbouwtoepassingen in de akkerbouw. We zien nu de eerste resultaten binnenkomen. Zo hebben bijna alle NPPL-deelnemers in hun bedrijfssituaties en met verschillende toeleveranciers van data en kennis ervaring opgedaan met taakkaarten voor variabel doseren van bodemherbiciden. Binnenkort komen de resultaten van deze toepassing naar buiten, waarbij we keuzes, uitvoerbaarheid en ‘kosten en baten’ zo goed mogelijk in beeld zullen brengen. En dat geldt ook voor de andere 5 toepassingen, maar daar zijn we nog minder ver mee, deels omdat het moment van toepassing er nog niet is en deels omdat we het simpelweg voor start van de teelt niet rond konden zetten. Begin op tijd!

Daarom nu al een vraag naar 2019. Welke 6 precisielandbouwtoepassingen moeten we in 2019 prioriteren? Het mogen toepassingen zijn in alle open-teelten varianten die Nederland kent, dus ook graslandtoepassingen. Houd even in gedachten dat het geen onderzoek mag zijn in NPPL, maar toepassingen die in principe al eens ergens aangetoond zijn op uitvoerbaarheid en meerwaarde.

Denk gerust ook out of the box. Mijn akkerbouwende broer sprak me laatst aan dat sturen op zekerheden als een satellietbeeld relatief makkelijk is. Sturen op onzekerheden is veel moeilijker. Het weer is zo’n onvoorspelbare factor.

Graag dus jullie reacties op nieuwe toepassingen. Reageer onder dit bericht op Facebook of plaats een berichtje in onze Facebook-groep. En als jullie andere tips hebben of opmerkingen voor de nationale agenda precisielandbouw horen we dat ook graag!

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.