Zeven nieuwe deelnemers NPPL

In 2021, het laatste jaar dat de Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) loopt, ligt het accent op duurzame teeltsystemen. Zeven boeren, werkzaam in de (biologische) akkerbouw of melkveehouderij, gaan hiermee aan de slag.

De nieuwe NPPL-deelnemers zijn: Klaas Schenk, Jacob van den Borne, Theo Nieuwenhuis, Peter Hampsink, Gerard Uijterlinde, Huibert Groeneveld en Remco Wesdorp.

Thema’s waar de deelnemers zich onder andere mee bezig gaan houden zijn:

  • Strokenteelt
  • Slim gebruik maken van digitale teeltadviezen (o.a. beregenen op maat).
  • Kringloop sluiten
  • Kruidenrijk grasland en akkerranden
  • Robottoepassingen

Doel NPPL

NPPL helpt akkerbouwers, veehouders en vollegrondsgroentetelers met de toepassingen van nieuwe technieken op hun bedrijf. Dit met als doel hogere opbrengsten en/of lagere kosten, minder milieubelasting en verbetering van de voedselkwaliteit. Iedere nieuwe deelnemer krijgt ondersteuning van een onderzoeker van Wageningen University & Research (WUR), waardoor eventuele struikelblokken meteen kunnen worden aangepakt. Iedereen die geïnteresseerd is, kan hun ervaringen en vooruitgang volgen op de website https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/. Daarnaast organiseert NPPL verschillende webinars en kunnen boeren via NPPL on Tour virtueel op bezoek bij deelnemers.

Vierde jaar

In 2018 begon het project NPPL. Ieder jaar kwamen er deelnemers bij, en met de zeven boeren die in 2021 (het laatste jaar) zijn gestart, worden er nu in totaal 30 deelnemers ondersteund.

In dit laatste jaar zal er ook gekeken worden naar een vervolg: NPPL 2.0. Er liggen nog veel uitdagingen op het gebied van slim data-gebruik op agrarische bedrijven en in de ketens. 2021 wordt gebruikt om ideeën hier over vorm te geven met de betrokken partners: LTO, BOA, Fedecom, LNV, WUR, Misset en Groen Onderwijs.

De nieuwe deelnemers

KLaas Schenk

Klaas Schenk

Klaas Schenk is akkerbouwer in Anna-Paulowna (N.-H.).

Interesse in: irrigatie, strokenteelt breed, akkerranden

Jacob van den Borne

Jacob van den Borne

Akkerbouwer Jacob van den Borne uit Reusel (N.-Br.) heeft al veel ervaring met precisietechnieken.

Interesse in: strokenteelt, robotisering, digitalisering

Theo Nieuwenhuis

Theo Nieuwenhuis

Akkerbouwer Theo Nieuwenhuis heeft een bedrijf in het Gelderse Didam.

Interesse in: strokenteelt, biologisch

Peter Hamsink

Peter Hampsink

Peter Hampsink heeft een melkveebedrijf in Emmer-Compascuum.

Interesse in: peilgestuurde irrigatie, kruidenrijk grasland

Gerard Uijterlinde

Gerard Uijterlinde

Gerard Uijterlinde is melkveehouder in het Overijsselse Deurningen.

Interesse in: kruidenrijk grasland met irrigatie en precisiebemesting

Huibert Groeneveld

Huibert Groeneveld

Huibert Groeneveld heeft een melkveebedrijf in Sommelsdijk (Z.-H.). Hij werkt nauw samen met Remco Wesdorp.

Interesse in: kringlooplandbouw met akkerbouwbedrijf, bemesting

Remco Wesdorp

Remco Wesdorp

Remco Wesdorp is akkerbouwer in Sommelsdijk (Z.-H.). Hij werkt intenstief samen met Huibert Groeneveld.

Interesse in: strokenteelt en kringlooplandbouw met melkveebedrijf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.