Akkerbouwers passen strooibeleid nog niet aan

Ondanks de torenhoge prijzen voor kunstmest gooien de NPPL-akkerbouwers hun strooibeleid niet op de kop. Ze hadden de kunstmest al tijdig besteld en bovendien lag het bemestingsbeleid voor het komende seizoen al min of meer vast. Een rondje langs enkele akkerbouwers die deelnemen aan de nationale proeftuin.

Akkerbouwer Pieter van Leeuwen Boomkamp uit Nijkerk (Gld.) gebruikt altijd al veel drijfmest en zodoende weinig kunstmest. Doordat hij het merendeel al tijdig had ingekocht is het negatief prijseffect gelukkig niet zo groot. Drijfmest past hem goed doordat hij zelf mestsoorten kan mixen en afspraken maakt met leveranciers over samenstelling/kwaliteit.
Toch denkt de ondernemer na over betere benutting van het over overblijvende deel kunstmest. Dit jaar wil hij de mogelijkheden van de gewassensor van Agrometius bekijken om in real-time toe te passen (Augmenta). Het doel is onder andere om in de tarwe en aardappelen variabel (vloeibaar) te kunnen bijmesten. Dit jaar onderzoekt hij wat de mogelijkheden zijn in combinatie met zijn per dop variabele veldspuit. “Ik weet niet of het veel besparing in kunstmest gaat geven, wel dat het beter op de goede plek komt.”
Naast de techniek heeft Van Leeuwen Boomkamp ervaring opgedaan met het inzaaien van extra klaver in de groenbemester-mix. “Dat ga ik wel meer doen. Het kan tot 50 tot 60 kilo stikstof binden. Een uitdaging is het goed kunnen onderwerken in het voorjaar, vooral met een niet-kerende grondbewerking.”

Focus op optimaliseren opbrengsten

Ook Brian Salomé uit het Zeeuwse IJzendijke had een groot deel van de meststoffen al binnen. “Ik schat zo’n 90%. Alleen de vloeibare kunstmest kwam pas van het voorjaar.”
Ondanks de gestegen opbrengsten vindt de akkerbouwer het belangrijk de focus op kosten en optimaliseren van opbrengsten te houden. Salomé verwacht dat zijn investeringen in de grondkwaliteit, waaronder NKG en groenbemesters, ook leiden tot efficiëntere benutting van mineralen en uiteindelijk minder aankoop.
Structurele veranderingen in het bemestingsbeleid heeft de ondernemer niet voor ogen. “Ik denk er altijd over na en met de vloeibare bemesting creëren we al ruimte om meer organische mest aan te voeren.” Dat is overigens stalmest in plaats van drijfmest. De ondernemer heeft enkele ervaringen met variabel strooien maar is kritisch over de kosten en de meerwaarde. “Ik zie het eerder in het verhogen van de kwaliteit. Maar het blijft altijd goed rekenen.”

Brian Salomé vindt het het belangrijk de focus op kosten en optimaliseren van opbrengsten te houden. Foto: Peter Roek

Bemestingsplan al gereed

Ondanks stijgende prijzen voor kunstmest verwachten Klaas Schenk, pootaardappelteler in Anna Paulowna , en Bart van Loon, akkerbouwer in de Wieringermeer, niet dat ze dit jaar minder kunstmest strooien. Schenk: ‘’Het bemestingsplan voor dit seizoen ligt vast, we wachten verdere ontwikkelingen af.’’
Van Loon stuurt eveneens zijn plannen niet bij. ‘’We zullen zien of hogere kosten worden goedgemaakt. Ik kan nu wel minder strooien, maar dan oogst ik waarschijnlijk ook minder kilo’s, terwijl die waarschijnlijk wel beter betaald worden.’’ Het risico lopen dat gewassen minder produceren of kwetsbaarder worden, willen de telers niet lopen.

Kritisch op inzet kunstmest

De ondernemers van de Proeftuin van Pallandtpolder hebben op dit moment nog geen rigoureuze wijzigingen doorgevoerd in hun ‘kunstmestregime’. Wel zijn ze extra kritisch op de inzet van kunstmest. “We kijken nu nog meer dan andere jaren wat in welk gewas nodig is. En in gewassen waar dat mogelijk is, proberen we de maximale hoeveelheid organische mest in te zetten. In hoeverre die mest op het juiste moment vrijkomt, is echter wel mede afhankelijk van het weer”, zegt akkerbouwer Remco Wesdorp. Hij vormt samen met melkveehouder Huibert Groeneveld en student Martijn Groenendijk de drijvende kracht achter de Proeftuin van Pallandtpolder. Binnen dit project op Goeree-Overflakkee worden, op een oppervlak van zeventig hectare, zowel traditionele akkerbouwgewassen als veevoergewassen geteeld in een extensief bouwplan.
De ondernemers hebben op dit moment nog geen mogelijkheid om variabel kunstmest te strooien. Wesdorp geeft aan dat hij momenteel ook nog niet nadenkt over deze optie. “Maar misschien verandert dat als de kunstmestprijzen langere tijd hoog blijven. Ik vraag me wel af hoe de kunstmestwereld er over een jaar uitziet. Hoe zal de prijs dan zijn? En is er dan überhaupt nog voldoende kunstmest? Dat stemt wel tot nadenken.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.