BBLeap presenteert nieuwe camera Carbon Bee met PWM-techniek

Foto's: Peter Roek

Spuittechniekfabrikant BBLeap introduceert de toepassing van een nieuwe camera voor het real time spuiten met PWM-techniek: Carbon Bee. Hiermee is het vooraf maken van een gedetailleerde taakkaart waarin onkruiden zijn gemarkeerd, niet meer nodig.

Om met een behoorlijke rijsnelheid real time heel gedetailleerd per spuitdop aan te sturen, is een enorme hoeveelheid dataverkeer noodzakelijk. Dat is wat de uit Frankrijk afkomstige camera Carbon Bee aan kan. BBLeap toonde de Carbon Bee op de Precision Days bij akkerbouwer Jacob van den Borne in Reusel (N.-Br.) op 25 en 26 augustus.

Software in de camera interpreteert de beelden en zet die meteen om in het signaal voor de PWM-aansturing. Het is een op zichzelf staand systeem dat zich allemaal binnen de spuitboom op de machine afspeelt. De eerste machine met deze nieuwe camera draait dit seizoen in Nederland. Er draait al een systeem in Australië.

Uitgevoerd met een dubbel leidingsysteem kunnen vierkantjes van 18,5*18,75 centimeter worden gespoten. Hoewel dat ook rechthoeken kunnen zijn. Bij 25 kilometer per uur is een vlak van 18,75 x 12 centimeter nog haalbaar.

Gewasgroei in beeld brengen

Ag Leader-importeur Homburg Holland toont tijdens de Precision Days de OptRx-gewassensor opgebouwd op een schoffelbalk. OptRx bepaalt de NDRE (Normalized Difference Red Edge) als maat voor de hoeveelheid bladgroen en de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) als maat voor de vitaliteit van de plant. Met een juiste interpretatie van deze cijfers ontstaat inzicht in de groei van het gewas. Dat kan weer als aanwijzing dienen om plaatsspecifiek bij te bemesten.

Deze techniek bestaat al langer en wordt op bescheiden schaal toegepast. In aardappelen, maar ook in ijsbergsla waar heel specifiek wordt bijbemest. De zichtwijdte van de sensor is ongeveer anderhalf keer de hoogte van de sensor boven het gewas.

Lees verder onder foto

Ag Leader importeur Homburg Holland toont de OptRx gewassensor op een schoffelbalk opgebouwd.

Mest emissieloos en stikstofrijker maken

N2 Applied is een Noors bedrijf dat in samenwerking met melkmachinefabrikant GEA de Promanure E2950 Manure Enricher op de markt brengt. Dit is een systeem dat drijfmest omzet in een emissieloos uit te rijden substantie, die bovendien door binding van stikstof uit de lucht ook nog rijker is aan stikstof.

Samengeperste lucht wordt door een plasma-apparaat geleid. Dat bootst bliksem na, zo ontstaan stikstofoxidegas en zuurstof. Het gas wordt in een mestbassin met mest gemengd, waardoor nitraat en nitriet ontstaan. De pH van de mest daalt tot een waarde tussen 5 en 6. Door het aanzuren wordt de ammoniak vastgehouden en geen methaan gevormd. De mest wordt reuk- en emissieloos. De stikstofbinding voegt 2,5 tot 3 kg stikstof per kuub toe aan de mest. De benodigde stroom is een belangrijke kostenpost. Dat betekent dat de elektriciteitsprijs in belangrijke mate de kostprijs bepaalt. Akkerbouwer Van den Borne heeft de eerste installatie, Promanure E2950, dit jaar in gebruik genomen.

Reken er op dat de kunstmestvervanger die de Promanure E2950 maakt, vergeleken met kunstmest drie tot vier keer zo duur wordt, zegt Aarts. Anderzijds geeft de kunstmestindustrie volgens hem aan dat wanneer de stikstof op CO2 neutrale wijze wordt geproduceerd, deze ook in die orde van grootte in prijs gaat stijgen.

De in een zeecontainer ingebouwde installatie bij Van den Borne heeft een capaciteit van 3.000 tot 4.000 kuub per jaar. Op vol vermogen vraagt het proces ongeveer 50 kW aan elektrische stroom.

Lees verder onder foto

Henk Aarts van N2 Applied legt uit hoe drijfmest kan worden omgezet in een emissieloos uit te rijden substantie die bovendien door binding van stikstof uit de lucht ook nog rijker is aan stikstof.
Henk Aarts van N2 Applied legt uit hoe drijfmest kan worden omgezet in een emissieloos uit te rijden substantie die bovendien door binding van stikstof uit de lucht ook nog rijker is aan stikstof.

Spuiten en strooien vanuit de lucht

Het Belgische Agriflight is specialist in landbouwkundige diensten met drones. Het zet drones in voor het verzamelen van gegevens. Dat kan met relatief lichte drones, maar Agriflight beschikt ook over een zwaarder exemplaar dat tot 45 kilo kan vervoeren. Dat is gericht op toepassingen als het spuiten van gewassen of het strooien van korrelvormige producten.

Dit jaar gaat een deelnemer in het NPPL-programma voor het eerst groenbemester als onderzaai in een maisgewas toepassen. Relatief kort voor de oogst wordt dan een gecoate versie van een groenbemester met een drone gestrooid om ondergroei die zich meteen na de oogst verder kan ontwikkelen, te realiseren. De coating dient dan als middel om het zaad van vocht voor de kieming te voorzien omdat het immers niet in de grond wordt ingewerkt.

Lees verder onder foto

Links op de foto een strooier voor korrelvormige producten. De grootste Agriflight-drone kan tot 45 kilo vervoeren. Wettelijke beperkingen staan een toepassing in de praktijk nog in de weg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.