Tamme van der WAL (WUR): ‘Spuitdrone impuls voor besparing middel. Technisch kan het’

Drone - Foto: Peter Roek

Spuitdrones kunnen een grote impuls betekenen voor besparing op bestrijdingsmiddelen in open teelten. Veel efficiënter dan een volvelds veldspuit dat kan, kunnen drone met spotspraytechnieken probleemonkruiden plaatsspecifiek te lijf. “De spuitdrone verdient dan ook een plek in de gewasbescherming in de Nederlandse landbouw”, zegt Tamme van der Wal, innovatie-onderzoeker bij Wageningen University & Research. Hij sprak 24 augustus op de bijeenkomst NPPL ON TOUR, voorafgaand aan de Precisielandbouwdagen 2023 bij Jacob van den Borne in Reusel (N-.Br.).

“Technisch kan het”, zegt Van der Wal, doelend op zojuist gegeven demonstraties met een kleinere (24,9 kilo) en een grotere (90 kilo) spuitdrone zijn. “Op zich ook niks nieuws. In Azië in de natte rijstteelt op terrassen is de spuitdrone al enige jaren een alternatief voor de rugspuit. Probleem alleen is dat het niet mag. Europese en Nederlandse regels staan het niet toe. Van Europa mag je met een drone vliegen, je mag er alleen niks uitgooien, dus ook niet spuiten. Al worden daar inmiddels al wel ontheffingen voor gegeven. In Nederland komt daar specifiek bij dat vliegtuigspuiten met gewasbeschermingsmiddelen verboden is. Zaaien met een drone mag wel, ‘kalk’ spuiten op kassen ook, maar geen chemie.

Lees verder onder foto
Arnoud Laurencin van het Belgische Agriflight demonstreert zijn drone met 40 liter tank. – Foto’s: Peter Roek

‘Drone is geen vliegtuig’

Van de Wal: “Hoe wil je er tegen aankijken? Bij het ministerie van Landbouw vinden ze een drone een vliegtuig. Dus mag je er niet mee spuiten. Ik zeg: je kunt een drone die met relatief lage snelheid 1,5 meter boven een gewas vliegt, niet vergelijken met het spuitvliegtuig van vroeger dat met hoge snelheid vanuit de hoogte op een perceel duikt. Daarover willen we graag met mensen van het ministerie van landbouw in overleg.” Wat spotspraying met drone ook nog in de weg staat, is dat het Ctgb bij de toelating van middelen tot op heden uitgaat van volveldstoepassing. Spotspraytoepassingen zouden producenten als zodanig moeten aanvragen.

Ter ondersteuning van het pleidooi bij LNV om dronespuiten toe te staan, start in het kader van de voucherregeling van Boerderij van de Toekomst (BvdT) de WUR in samenwerking met akkerbouwer Hendrik Luth en dronebedrijf ABdrone een project om onderzoek te doen naar de kansen voor gewasbescherming met drones in Nederland. De ‘sustainable use regulation’ moedigt spuitdrones aan als instrument binnen het precisielandbouw-arsenaal voor het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen en het verhogen van de werkzaamheid.

Je kunt een drone die met relatief lage snelheid 1,5 meter boven een gewas vliegt, niet vergelijken met het spuitvliegtuig van vroeger

Belangrijk onderdeel van het project is drift. Van der Wal staat op het standpunt dan drone qua drift net zo zou goed kunnen scoren dan moderne veldspuiten. Vast staat dat alleen nog niet. In het onderzoek dit jaar wordt middels verkennende driftmetingen gekeken naar de effecten van doppen en vliegparameters op de drift. Overigens hoeft iets meer drift dan bij een veldspuit niet meteen een party spoiler te zijn. Dan zou je een wat ruimere spuitvrije zone op het perceel kunnen aanhouden.

Lees verder onder foto

Leks Bolderdijk van ABdrone maakt zijn spuitdrone klaar voor opstijgen.

Phytophthora spuiten langs bomenrij

Leks Bolderdijk van ABdrone ziet een toekomstige situatie voor zich waarin eerst een drone percelen fotografeert, en daar op basis van die beelden taakkaarten met (plekken met) probleemonkruiden worden gemaakt. “Met drie grote drones tegelijk van 90 kilo (met elk een 40 liter tank) en op basis van een taakkaart is er voldoende capaciteit om een perceel goed te kunnen spuiten.”

Met dezelfde drone detecteren en direct spotsprayen is volgens Bolderdijk om verschillende redenen niet aan de orde. “De drone met camera vliegt vrij hoog om snel een perceel op te nemen. De spuitdrone vliegt standaard op 1,5 meter hoogte, maar misschien kom je met een configuratie voor minimaal drift wel op lager uit. Bovendien heb je tijd nodig om de beelden te stitchen (samen te voegen) en er een algoritme voor onkruiden te op los te laten. Dat vraagt veel rekenkracht van een computer en kost veel tijd. Dat gaat niet in de vlucht. Met de beelden van 1 hectare heb je al een bestand van 3 Gigabite. Ook telt dat de grotere zware spuitdrones beperktere tijd in de lucht kunnen blijven. Het zou ook uit dat oogpunt niet efficiënt zijn om voor onkruiddetectie op hun werkhoogte van 1,5 meter een heel perceel in banen af te vliegen.”

Bolderdijk ziet ook nog wel toepassingsmogelijkheden van de spuitdrone in de bescherming van aardappelen tegen de Phytophthora-schimmel. “Als het te nat is om met de veldspuit het land in te rijden. Om dezelfde reden waarom vroeger het vliegtuig werd besteld. Of bijvoorbeeld langs een bomenrij. Daar is het blad vaak langer nat. Daarom is daar de kans op schimmels een stuk groter.” Zoals gezegd, kwesties als deze zijn niet acuut. Volgend groeiseizoen moet eerst gekeken worden naar of er steekhoudende argumenten verzameld kunnen worden om het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid te overtuigen van de zegeningen van dronespuiten in een landbouw die voor de opdracht staat tegen 2030 het middelengebruik te hebben gehalveerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.