Bekijk innovaties die open teelten gaan veranderen, van spuitdrones tot hennepteelt

EcoRobotix ARA Spotsprayer is te zien op de praktijkdag. - Foto: Jan Willem Schouten

De demonstratiedag Weddermarke op 29 augustus (10.00-15.30 uur) biedt een unieke gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste technologieën die de toekomst van de open teelten gaan vormgeven zoals spuitdrones, slimme onkruidwieders, elektrisch beregenen en nieuwe teeltmethoden.

De praktijkdag belooft een fascinerende reis langs diverse vooruitstrevende ontwikkelingen in de landbouw, waaronder nieuwe ontwikkelingen voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Een van de hoogtepunten is de spuitdrone demonstratie door ABdrone. Leks Bolderdijk zal het gebruik van de DJI Agras T10 spuitdrone demonstreren, waarbij hij inzicht geeft in de mogelijkheden van spuiten met drones, zowel volvelds als met spot spray. Hoewel momenteel beperkt tot water en kleurstof vanwege regelgeving, wordt er actief gelobbyd om deze innovatie breder toe te staan.

Een andere innovatieve spuittechnologie toont CHD Eefting met het zogenoemde Closed Transfer System, een gesloten vulsysteem dat emissie voorkomt van gewasbeschermingsmiddelen en blootstelling aan de gebruiker. Deze ontwikkeling, die in de nabije toekomst in de EU verplicht zal worden, bestaat uit twee componenten: een standaard dop voorgemonteerd op containers en een koppelstuk.  En WUR-onderzoeker Dirk de Hoog zal de aandacht vestigen op het Squall injectiesysteem, een innovatieve oplossing voor driftreductie. De werking van driftreducerende hulpstoffen via een apart injectiesysteem zal uitgebreid worden toegelicht, waardoor deelnemers inzicht krijgen in hoe precisie en efficiëntie kunnen samengaan.

Het Closed Transfer System is in de UK al door meerdere telers beproefd. De ervaring is dat het niet alleen aanzienlijk veiliger en gemakkelijker is dan gieten, maar in de meeste gevallen ook sneller. – Foto: Future Farming

Spuitrobot in actie

Een ander opvallend onderdeel van de praktijkdag is demo van Ecorobotix. De machine van Zwitsers fabricaat herkent onkruid en gewas en spuit alleen herbicide op plekjes waar dat nodig is. Ten opzichte van een volveldsbespuiting levert dat een spectaculaire besparing op middel. Daarbij geldt dat bijvoorbeeld uien niet worden geraakt en dus ook geen groeistagnatie oplopen. Inmiddels loopt in Nederland een tiental van deze machines die in vooral uien, suikerbieten en cichorei via verschillende algoritmes onkruiden en aardappelopslag kunnen aanpakken. Aanschafprijs is €105.000, daarbovenop komen jaarkosten voor het gebruik van de onkruid-/gewasherkeninningsmodules. Maar er is veel meer informatie te vinden voor de aanpak van onkruid met minimale inzet van chemie, zoals suikerbietenverwerker Cosun die ervaringen deelt van telers met Farmdroid zaai- en wiedrobot en toont Agri Bio Solutions speciale machines voor mechanische onkruidbestrijding zoals de  Kvick-Finn schoffel-cultivator die de bodem zeer ondiep losgehaald en wortelonkruid bloot legt.

Energieke benaderingen

Het gebruik van zelf opgewekte stroom voor elektrisch beregenen staat enorm in de belangstelling wegens de hoge energieprijzen. Het Innovatiecentrum Weddermarke heeft veel onderzoek gedaan naar duurzaam elektrisch beregenen en toont de werking in de praktijk van een compleet systeem bestaande uit een grondpomp (bron), ingegraven PVC-buizen en met zonnepanelen voor de energievoorziening. Maar bijvoorbeeld ook hoe elektrisch beregening kan bij langeafstandsenergietransport via een speciale stroomkabel die is ontwikkeld om de energie efficiënt over lange afstanden te transporteren.

Carbon credits; kans voor hennepteelt?

De teelt van vezelhennep is vrij makkelijk. Doordat het gewas erg snel dicht groeit, krijgt onkruid vrijwel geen kans. Daar komt bij dat het gewas maar weinig voedingsstoffen nodig heeft en met een minimale gift al een goede productie behaald. Een andere bijkomstigheid is dat deze plant gezien wordt als bodemverbeteraar door het uitgebreide wortelgestel. Vezelhennep staat inmiddels dan ook op het lijstje van duurzame akkerbouwgewassen bij de EU. Echter vergt de teelt ook grote investeringen voor verwerking en afzet. De grote uitdaging van hennepvezel-verwerker Dun Agro Hemp Group is dan ook om de teelt van vezelhennep flink op te schalen. Door de toenemende vraag van de plantaardige vezels en andere componenten ligger er kansen. Dun Agro Hemp Group zal hierover alles vertellen zoals het integreren van hennep in het bouwplan en kans op extra inkomsten voor de teler met het oog op potentiële CO2-credits.

De oogst van vezelhennep vergt aangepaste apparatuur. – Foto: Misset

Totaalaanpak groenbemesters

Deelnemers aan de praktijkdag kunnen hun kennis testen en uitbreiden op de PPS Groenbemesters-stand, waar ze worden uitgedaagd om na te denken over gewasdiversiteit in het bouwplan door middel van een meeslepend spel. De Publiek-Private Samenwerking (PPS) onderzoekt de integrale effecten van verschillende aspecten van groenbemesterteelt, zoals de keuze van groenbemestermengsels, het zaaitijdstip, de timing en de methode van inwerken. Het onderzoek richt zich op het effect van al deze aspecten in relatie tot het bouwplan, met als doel het optimaliseren van gewasteelten en dus uiteindelijk hogere saldo’s voor de telers.

Aanmelden tot 28 augustus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.