Future Farming & Food Experience: praten over landbouw buiten je eigen bubbel

Er wordt vaker over boeren gepraat dat mét boeren. Boeren praten ook vaak meer mét elkaar dan met criticasters. De Future Farming & Food Experience op 31 mei is een uitgelezen kans om juist met elkaar (boeren én maatschappelijke partijen) in dialoog te gaan. “Er is nog geen uitgekristalliseerde boerderij van de toekomst”, zegt projectleider van Boerderij van de Toekomst Pieter de Wolf. “Die boerderij maken we samen. Met boeren, met overheden, met natuurbeschermers, met elkaar.”

Op 31 mei rijden er op Boerderij van de Toekomst in Lelystad robots rond die onkruid wieden. Wordt getoond dat strokenteelt bijvoorbeeld ook op 15 meter kan en niet alleen op 3 meter. Wordt duidelijk gemaakt wat het werken met vaste rijpaden betekent en hoe biodiversiteit samen kan gaan met efficiënte landbouw. In die zin is de Future Farming & Food Experience een echt landbouwevent. “Maar dat is het niet alleen”, verduidelijkt Pieter de Wolf. “Het is ook een bijeenkomst waar betrokkenen samen nadenken over de landbouw in Nederland. Dat het anders moet is duidelijk, maar hoe anders, daar is een goede dialoog voor nodig.”

Pieter de Wolf, projectleider Boerderij van de Toekomst, vindt dat we samen moeten nadenken over de landbouw in Nederland.

Dus wordt er 31 mei met alle partijen (van boeren tot natuurorganisaties) de dialoog aangegaan op vier thema’s: bemesting van de toekomst, technologie van de toekomst, gewasbescherming van de toekomst en het verdienmodel van de toekomst. Pieter de Wolf: “Er is maatschappelijk veel te doen over landbouw. We proberen met dit event iedereen uit de eigen ‘bubbel’ te krijgen en samen de dialoog aan te gaan. Weg van de polarisatie.”

Perspectief

En nee, de huidige Boerderij van de Toekomst in Lelystad hoeft helemaal niet het eindplaatje te zijn. De Wolf: “Boerderij van de Toekomst wordt nog wel eens geassocieerd met de eyecatcher in Lelystad: de strokenteelt met de drie meter brede stroken. Maar we zijn meer dan dat. Het is work in progress op heel veel terreinen. Strokenteelt doen we ook op 15 meter en we hebben inmiddels kennis opgebouwd over innovatieve gewasbescherming, bemesting en het werken met vaste rijpaden om de bodem en gewassen meer klimaatbestendig te maken. Die kennis en ervaring delen we op 31 mei. We hopen ook dat er boeren komen die juist weer andere ideeën en inzichten hebben. Het is voor iedereen zoeken en ontwikkelen. Er is geen perfecte oplossing. Wat we wel willen is de landbouw in Nederland een perspectief bieden.”

Dat perspectief is er, maar wel regionaal verschillend. De Wolf: “Brabant heeft een andere uitdaging dan Flevoland.” De Wolf geeft een voorbeeld van hoe belangrijk dialoog is. “We moeten bijvoorbeeld de maatschappij duidelijk maken dat humane mest goed past in een circulaire gedachte over mestgebruik in de landbouw, maar dan moet er wel een oplossing moet komen voor onder meer medicijnresten en ander afval in humane mest. Dat is een probleem waar we als maatschappij voor staan en dus ook samen, in een dialoog, moeten oplossen. Nu wordt er toch vaak naar de boer gewezen.”

Techniek en dialoog

Techniek is wel een belangrijk onderdeel van die maatschappelijke oplossingen en dus zal er op 31 mei naast discussie ook veel operationele techniek te zien zijn. De Wolf: “We hebben al best veel ervaring met bijvoorbeeld oogsten en spuiten via vaste rijpaden. En ook weten we dat strokenteelt soms effectiever kan zijn dan de bloemenranden naast grote percelen met één gewas. Inmiddels zijn er ook eerste resultaten van het niet-berijden van landbouwgrond. Wat je niet vastrijdt, hoef je ook niet los te maken. Wat doet niet-berijden met grond? Hoe kan een onkruidrobot helpen met minder arbeid en minder chemische bestrijdingsmiddelen? Al dat soort antwoorden kun je als bezoeker vinden op de Future Farming & Food Experience.”

Boerderij van de Toekomst wordt nog vaak geassocieerd met strokenteelt op drie meter. Inmiddels is er ook kennis en ervaring met bredere stroken, zoals hier op een bedrijf in Zuid-Holland.

Dag van dialoog

Geen vastomlijnd beeld van hoe een boerderij er over pakweg tien jaar uitziet, maar een dag dus waarbij in open dialoog gekeken wordt naar hoe boer en maatschappij, samen perspectief hebben. Pieter de Wolf: “Want iets als de oorlog in Oekraïne heeft ons ook weer geleerd dat landbouw een belangrijk onderdeel van onze complexe maatschappij is. Het is tijd dat we allemaal uit onze eigen bubbels komen.”

Future Farming & Food ExperienceOp dinsdag 31 mei organiseren NPPL en Boerderij van de Toekomst in Lelystad ‘Future Farming & Food Experience’. Laat je inspireren over hoe jou bedrijf er uitziet in 2030 en wat er met de nieuwste technologie nu al kan!

Programma van deze dag
Locatie: Boerderij van de Toekomst, Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad
Meld je gratis aan via inschrijfformulier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.