Gewascamera krijgt onder nieuwe eigenaar nieuwe kans

In de Wieringermeer krijgt de gewascamera Augmenta Mantis een tweede kans om zich te bewijzen. Vorig jaar zijn ervaringen verzameld bij leden van de NPPL en waren er veel verbeterpunten. Ondertussen is Augmenta overgenomen door CNH. Nieuwe en oude gebruikers gaan met de verbeterde versie aan de slag. Bij Nico Knibbe in Wieringerwerf gebeurt dit in combinatie met een nieuwe spuitmachine uitgerust met pulse width modulation (PWM).

Knibbe heeft vorig jaar met de camera voorop de trekker variabel kunstmest gestrooid. Op basis van de beelden werd actief bijgestuurd. Maar storend was dat op de kopakkers de camera, die 20 meter naar voren en 40 meter breed scant, ook reageerde op het land van de buren. Bij  de kantrijen trad eenzelfde probleem op.  Knibbe: ‘’Vanwege deze praktische zaken, maar ook omdat de camera niet is te gebruiken bij schemer en wisselende lichtinval, was ik niet tevreden. Dit werkt misschien op akkers van 300 ha in Oekraïne of Australië. Hier gelden andere eisen.’’

Nieuwe spuitmachine

Toch gaat Knibbe dit jaar weer verder. Hij heeft een nieuwe spuitmachine Pantera Amazone gekocht en deze uitgerust met pulserende doppen van het type PWM.  Zowel de camera als de spuitdoppen zijn geleverd door het internationaal opererende Raven, met een vestiging in Wieringerwerf. ‘’Ik zit dus dicht bij het vuur kun je wel zeggen. Daarom verwacht ik vorderingen te maken.’’

Knibbe voegt toe dat de pulserende doppen vergelijkbaar zijn met het BBLeap systeem, maar dat Raven Hawkeye PWM een langere staat van dienst heeft en in Duitsland door het Julius Kuhn Institut (JKI) is gecertificeerd.

Demonstratie van de Augmenta camera vorig jaar bij landbouwbedrijf Van Campen in Kraggenburg (Fl.). Inmiddels hebben verschillende NPPL-telers ervaringen opgedaan met de camera. – Foto: Anne van der Woude

CNH neemt Augmenta over

Het bedrijf Augmenta is overgenomen door CNH, waaronder ook Raven valt. Regio Sales Manager Thijs Esselink laat weten dat Augmenta afgelopen winter niet heeft stilgezeten. Zo kan de portal inmiddels de kaarten variabel in kaart brengen waardoor dit goed gebruikt kan worden om verschillen in percelen te zien. Verder is Red Edged (roodgerand NDRE) geïntegreerd, welk licht dieper het blad indringt dan rood licht. Dit heeft voornamelijk effect in gewassen met veel loof(aardappelen). Het beeld is dan minder snel verzadigd. Esselink denkt dat de overname voor telers positief uitwerkt. ‘’We kunnen sneller reageren op wensen om de techniek op de juiste manier in te zetten en voor de dealerschappen verandert er niet veel.

Nieuwe gebruikers

Bart van Loon, ook deelnemer van NPPL, gaat dit jaar voor het eerst gebruik maken van de gewascamera al dan niet in combinatie met variabel doseren. Dit had eigenlijk al moeten gebeuren bij het kunstmest strooien in wintertarwe, maar door afstelproblemen met de nieuwe strooier kwam het niet zover. Het enige wat hij er nu over kan zeggen is dat afgaand op de beelden de verschillen klein waren.
Behalve aan variabel kunstmest strooien denkt hij aan plaatsspecifieke uitvoering van gewasbescherming in peen, aardappelen en uien, loofdoding en onkruidbestrijding. ‘’Wat we vooral gaan doen is monitoren, daarnaast gaan we de eerste taakkaarten maken’’, aldus Van Loon. De gewassen zullen gedurende het gehele seizoen in beeld worden gebracht, inclusief de onkruidplekken. Voor sommige toepassingen zijn al algoritmes beschikbaar om real-time machines aan te sturen, voor andere moet het worden ontwikkeld. ‘’We gaan het mee maken.’’

Digital Farming NHN

In dezelfde regio draait het project Digital Farming NHN waar Greenport NHN penvoerder was is. Pim Sturm, Stef Ruiter en partnerpartijen werken aan de doorontwikkeling van precisiespuiten eveneens met gebruik van genoemde gewascamera. De ontwikkelingen zijn op video gezet: https://youtu.be/cr6Al2P-EYU.

Behoefte aan kennisdeling

Tijdens de NPPL-praktijkdag op 8 maart was het Van Loon al opgevallen dat meerdere collega’s de gewascamera hebben aangeschaft, maar dat er voor realtime aansturing van machines meer moet gebeuren. WUR-expert Koen van Bohemen ziet mogelijkheden om binnen NPPL een studieclub op te pakken, mits de nieuwe eigenaar en dealers meewerken aan de kennisdeling.
Voorop staat dat bedrijfsadviseurs het nodige kunnen betekenen. Sander Dekker van CAV Agrotheek en betrokken bij Digital Farming NHN: ‘’Op basis van de verzamelde data kun je afwijkingen zien op bijvoorbeeld een schaal van 0 tot 10. Maar dan weet je nog niet wat je bij welk getal zou moeten doseren. Telers moeten hier ervaring mee opdoen. Wij zijn ook niet zover dat we hierop een antwoord hebben, maar door samen te kijken, kunnen we wel adviseren.’’
Dekker benoemt nog een ander voordeel van ‘de extra ogen.’ ‘’Naarmate er meer beelden zijn verzameld en je er vaker naar kijkt, kun je je afvragen waardoor iets komt. Vaak zal dit ook met grondslag te maken hebben. Ook daaruit kun je dan weer je conclusies trekken.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.