Hoe datagedreven is jouw landbouwbedrijf?

Drones die over de akkers vliegen om de gewasgroei te meten en bodemvochtsensoren die onophoudelijk hun informatie doorsturen naar een computer. Het zijn geen vergezichten uit een science fictionfilm; Boerderij van de Toekomst digitaliseert. Het verzamelen van data draagt namelijk bij aan een efficiëntere en duurzamere landbouw.

Tijdens het webinar “Digitalisering & automatisering: hoe datagedreven is jouw landbouwbedrijf?” op 7 december zoomen Boerderij van de Toekomst en de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw in op de digitalisering van de landbouw.

Digitale toer

De landbouw gaat steeds meer op de digitale toer. Met behulp van GPS, sensortechnologie, satellietbeelden en ICT kunnen boeren steeds slimmer telen. “Het gaat om het verzamelen van gegevens,” zegt Corné Kempenaar, projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw en senior onderzoeker bij Wageningen University & Research. “Een boer die heel precies weet hoe de gewassen er voor staan kan betere beslissingen nemen. Hierdoor kan hij of zij nauwkeurig bepalen hoeveel water, mest of gewasbeschermingsmiddel er nodig is per vierkante meter of zelfs per plant. Met data kunnen boeren ook hun resultaten evalueren en hun milieuresultaten verantwoorden, boeren zijn dat verplicht. Toekomstige landbouwsubsidies worden per 2023 voor éénderde afhankelijk van de vraag of een boer voldoet aan de milieueisen.”

Conré Kempenaar
De landbouw gaat steeds meer op de digitale toer, zegt Corné Kempenaar, projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw en senior onderzoeker bij Wageningen University & Research. Foto: Koos Groenewold

Digitaal dashboard

In de dagelijkse praktijk van Boerderij van de Toekomst ziet het verzamelen van alle gegevens er zo uit: de farmmanager voert zijn werkzaamheden via computer of smartphone in en geeft aan welke middelen hij daarbij heeft gebruikt. Die gegevens worden opgeslagen in een bedrijfsmanagementsysteem, een digitaal dashboard waarop naast teeltinformatie ook bodem-, klimaat- en gewascondities per teelt te volgen zijn. De basis is Dacom- en FarmMaps-software. Hierin komen ook de gegevens binnen die medewerkers verzamelen in het veld. Zij kijken hoe de gewassen erbij staan, of er planten ziek zijn. En er komen data binnen via sensoren, denk aan satellieten, drones, landbouwmachines (bijvoorbeeld precisiespuit) en robot-platforms.

Betere beslissingen

“Al de verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van computermodellen,” zegt Andries van der Meer, onderzoeker precisielandbouw. Volgens hem is het een groot voordeel om zo te werken: “Data zorgen er op strook- land- en gebiedsniveau voor dat de teler betere beslissingen kan nemen. Zo komen uit de computermodellen bijvoorbeeld adviezen rollen over hoeveel stikstof we moeten bijmesten om de streefopbrengst te halen. Daarnaast lukt het nu om van een aantal machines een as-applied kaart te krijgen, die automatisch aan een uitgevoerde taak wordt gekoppeld in de teeltregistratie. Op de as-applied kaart staat hoe de taakkaart daadwerkelijk is uitgevoerd.”

Digital Twin

De onderzoekers bouwen ook een digital twin, een digitale boerderij van de toekomst die wordt gevoed met real-time informatie van de echte boerderij. Overvliegende drones en sensoren in de bodem voorzien de digitale twin van informatie. Hiermee kan de groei van gewassen worden voorspeld. Van der Meer: “Dankzij een digital twin kun je draaien aan alle parameters van de modellen en scenarioberekeningen doen. Ook krijgen we inzicht in gewasstress en kunnen we bijvoorbeeld voorspellen wat er gebeurt als je een gewas een bepaalde hoeveelheid irrigeert.”

Losse draadjes

Volgens Kempenaar krijgen boeren momenteel allerlei verschillende tools aangeboden waarmee ze hun bedrijfsgegevens kunnen digitaliseren. Maar die verschillende digitale oplossingen werken lang niet altijd samen. “Het is nog een kluwen: allemaal losse draadjes. In het webinar bespreken we wat er nodig is om een data infrastructuur te creëren die het mogelijk maakt dat de boer alle data makkelijk en kosteneffectief kan bekijken, gebruiken en delen. Hierbij nemen we dataplatformen onder de loep die voldoen aan de gedragscode voor het onderling delen van data.”

Delen van data

Volgens Van der Meer komt er nog een belangrijk onderwerp aan bod tijdens het webinar. “De opkomst van de datacoöperaties waarin groepen boeren hun accounts koppelen. Het is de wens van de Brancheorganisatie Akkerbouw, een van de sprekers tijdens het webinar, dat alle boeren dat op een veilige en ‘in controle’ manier doen, zodat ze kennis kunnen delen en tot nieuwe inzichten kunnen komen.” Kempenaar vult aan: “Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Dat geldt zowel voor bedrijven onderling, als in de ketens. Als je data met andere agrarische bedrijven deelt, verkrijg je heel veel meer inzichten. Tijdens het webinar horen we de mening hierover van een melkveehouder en een akkerbouwer/loonwerker.”

Wil je deelnemen aan het webinar? Klik dan op de banner en geef je op:

Opbrengstmeting van aardappelen

Om hun prestaties te evalueren gebruiken de medewerkers van Boerderij van de Toekomst ook de data die uit de opbrengstmeting van aardappelen komen rollen. Op de rooimachine is een zelf ontwikkeld camerasysteem bevestigd op de leesband die een opbrengstmeting uitvoert en een maatbepaling van de aardappelen doet. Kempenaar: “De opbrengstmonitoring voor de granen en veldbonen gebeurt via een off-the-shelf apparaat op de combine. De opbrengstmonitoring voor gewassen zoals uien en suikerbieten staat nog in de kinderschoenen. Dat is nog een uitdaging voor de Nederlandse landbouw.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.