Investeren in delen en koppelen van data hard nodig

Om grote stappen te maken in precisielandbouw wordt ingezet op het delen en koppelen van data. Tijdens de Greenport Smartfarming Kennisdag NHN bij Sturm Jacobs in Wieringerwerf (N.-H.) kwam dit heikel punt opvallend vaak terug in paneldiscussies en bij de sprekers. Nieuwe projecten worden gestart om partijen te verbinden.

Voor en na de pauze van de rijk gevulde kennismiddag stonden de huidige situatie en de toekomst van digital farming centraal. Pim Sturm haalde bij de opening de noodzaak aan. ‘’Het traject is in 2000 gestart met GPS en in sinds 2016 doen we aan plaatsspecifieke toepassingen. In 2023 is de techniek al veel verder, maar om ons doel in 2030 te halen, moeten grote stappen worden gemaakt. Die zijn alleen mogelijk zijn als data softwarematig gaan leiden naar toepasbare inzetbaarheid.’’

Optimalisering

Dit werkt meteen bekrachtigd door Stef Ruiter zijn partner in het project Digital Farming NHN. Hierbij zoeken Sturm en Ruiter naar optimalisering van plaatsspecifiek bemesten, onkruid bestrijden en gewasbescherming in de teelten ui en tulpen. Communicatie tussen de systemen is hierbij een uitdaging. Corné Kempenaar, projectleider NPPL, concludeerde: ‘’De techniek is niet beperkend, het gaat om de kennis daaronder, de input voor beslissingsmodellen.’’

De toon werd direct gezet: om datagedreven te werken, moet het hele systeem van verzamelen, analyseren en opslaan op orde zijn. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw, herhaalde min of meer zijn uitleg over de route (roadmap) die gevolgd wordt naar een kluis voor agrariërs, waar ondernemers, adviseurs en leveranciers bedrijfsgerelateerde data instoppen. Hij stond erbij stil dat een gedragscode noodzakelijk is om misbruik te voorkomen. Hier moet de overheid een rol in spelen. Dit verhaal is eerder verteld tijdens het Webinar automatisering en digitalisering van NPPL december vorig jaar.

Het ‘ecosyteem’ van databronnen is divers en onvoldoende op elkaar afgestemd.

Partijen verbinden

In meerdere lopende en nieuwe projecten draait het in Noord Holland, dat zich neerzet als Agritech Capital, om ‘verbinden’. Ook de deelname van onderwijsinstellingen is opvallend. Kristel van Ammers (Inholland) schetste de diversiteit aan databronnen, waaronder camera’s, weerstations, bodemscans, teeltregistratiesystemen, groei-indicatoren enz. aangevuld met de kennis van de teler. ‘’Die gegevens moeten allemaal ‘de fabriek’ in.’’

Het project Fieldlab Digitalisering, een nieuw initiatief van Vertify is volgens Pieter Vlaar bedoeld om telers die niet tot de huidige voorlopers behoren, te laten experimenten met de mogelijkheden. Katapult/future Farming is een project van Vonk/Groenpact met dezelfde insteek.

Geboekte vooruitgang

Volgens Sander Dekker, specialist bij CAV Agrotheek, is het, gezien de samenstelling van bezoekers, duidelijk dat digital farming steeds meer onder telers leeft. Zij werden bediend met videomateriaal van LTO Noord, opgenomen bij Sturm en Ruiter. Speerpunten in dit project zijn aldus Sturm de spuitdoppen, sensoren en beslissingssoftware. De loonwerker en teler maken gebruik van een Augmenta-camera voorop de trekker. Sturm: ‘’Ik heb BBLeap geïnstalleerd op de Agrifac en sensoren bij de spuitdoppen. Het doel is real-time reageren. De doppen moeten per set van vier bericht krijgen wat ze moeten doen.’’
In zijn eigen spreektijd verklaarde Vlaar dat het onontkoombaar is dat juist met degelijke grote, innovatieve spuitmachines wordt gewerkt. ‘’Het is van belang vanwege de grote capaciteit en de brede inzetbaarheid. We hebben het hier niet over grootschalige teelt van graan in de VS. Het moet passen in ons dynamische systeem van open teelten.’’ Hierbij noemde hij nog dat in precisielandbouw het mengen van middelen minder aan de orde is en dat bij groene middelen de omgevingsfactoren een grote rol spelen.
De motivatie om precisielandbouw toe te passen moet volgens panelleden komen uit de wil om competitief te werken, kennis te ontwikkelen, kansen en mogelijkheden te benutten. Daarnaast is er het verdienmodel. Onduidelijk is nog aan welke knoppen de teler in welke mate kan draaien: meeropbrengst, besparingen, een betere prijs, license-to-produce, extra punten bij de GLB. Alles kwam op deze Smartfarming Kennisdag voorbij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.