‘Veel gegevens, kleinere investering’

Zicht op percelen via Akkerweb.

Op de Mechanisatie Tentoonstelling voor bloembollen zag ik vorige maand veel noviteiten en verbeteringen. Ik zag daar veel qua precisielandbouw, maar niet zo heel veel meer dan het jaar ervoor. Wel zag ik een opvallend groot aantal aanbieders van klimaatpalen. Dat heeft waarschijnlijk alles met het LoRa-netwerk te maken. Het wordt zo financieel een stuk bereikbaarder.

Klimaatpalen en goede interpretatie

Tijdens de erfbetredersdag in Wageningen, waar we 20 pitches voorgeschoteld kregen, waren ook vier presentaties rond dit thema. Dat heeft me toch aan het denken gezet. Met een relatief bescheiden investering kun je heel veel gegevens krijgen die bij de juiste interpretatie zeker bijdragen aan het slagen van bespuiting. Gecombineerd met een goed beslissingsondersteunend programma kan dit over een heel seizoen tot efficiënter middelengebruik moeten kunnen leiden. Juist omdat in de bollen – met het groeiseizoen in het voorjaar – de vele bladnat-situaties vaak bepalend zijn. Vooral met veel kleine percelen verspreid over de hele bollenstreek heb je die zelf nooit helemaal precies in beeld. Hierover wil ik dus meer informatie. In elk geval één van de sprekers gaf aan 100 teelten en 40 ziektes in het programma te hebben. Ik ben benieuwd.

Voorgeprogrammeerd vluchtplan

Drones met een voorgeprogrammeerd vluchtplan met HR-camera vind ik eveneens een mooie ontwikkeling. Ook dan geldt dat de kosten per hectare redelijk zijn. Vooropgesteld dat je met de beelden je voordeel kunt doen. Ik zie hier mogelijkheden. Het voorgeprogrammeerde lijkt me goed. Je kunt zelf heel eenvoudig en op een passend moment vliegen. Omdat de drone bij elke volgende vlucht hetzelfde pad volgt, kun je de beelden perfect over elkaar heen leggen. Het blijft wel een nadeel dat je voor de beeldverwerking van anderen afhankelijk bent. Dat geeft ook een vertraging van 24 uur.

Voor interpretatie ben je niet afhankelijk van een adviseur, dit kun je zelf

Er is een voordeel van van gewone videobeelden in HR ten opzichte multispectraal. Voor interpretatie ben je niet afhankelijk van een adviseur die de juiste informatie uit de beelden weet te halen. Dit kun je zelf. Ik kwam tot de conclusie dat ik in iedere geval met één van de bedrijven die zich presenteerde verder in gesprek wil. Daarbij wil ik Fedde – mijn begeleider vanuit WUR – vragen om aan te schuiven. Hij kan zeker vragen stellen die ik nu nog niet kan bedenken. Ik verwacht dat hij met zijn expertise mij als startup bruikbare tips geeft voor verdere ontwikkeling.

Multispectraal voor later

Als je als beginnende precisieteler deze beelden met gratis NDVI-satellietbeelden via bijvoorbeeld Akkerweb aanvult, zou je tegen een beperkte investering al heel veel data kunnen verzamelen. De aanschaf van erg dure multispectraalcamera’s is dan een stap die je op een later moment kan nemen. Want ook de slotopmerking van deelnemer Sturm sr. – die ik hier niet letterlijk zal herhalen – is goed blijven hangen. Vrij vertaald: je moet niet al te hooggespannen verwachtingen hebben. De dure technieken zijn weliswaar praktijkrijp, maar vereisen kennis en ervaring in het beoordelen van de verzamelde gegevens.

De komende tijd laat ik me dus verder informeren over weerpalen en over eenvoudig te vliegen drones. In Akkerweb heb ik mijn percelen ingetekend. Zo kan ik de gratis beelden bekijken. Echter, op één of andere manier blijft de site in ‘dashboard’ in ‘laden’ hangen. Daar ga ik ook nog even achteraan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.