NPPL-praktijkdag Weddermarke: meer naar systemen kijken

Het was een verrassende vraag- en antwoordsessie waarmee WUR-onderzoeker Johan Booij de NPPL-praktijkdag op innovatiecentrum Weddermarke eind augustus opende. In plaats van in gesprek te gaan met twee krachtige pleitbezorgers voor precisietechnieken, ging Booij in gesprek met twee akkerbouwers die de teeltkwesties in de Veenkoloniale akkerbouw vooral systeemdenkend aanvliegen vanuit bodembeheer en bouwplankeuze. Over ‘bijkruiden’ en ‘onkruiden’.

Minder zoeken naar perfectie in chemie

Interessante keuze in een tijd waarin behalve naar perfectie van teelten (en dierhouderijen) ook wordt gekeken naar of in de landbouw systeemveranderingen kunnen helpen problemen zowel maatschappelijk als op bedrijfsniveau op te lossen. Detmer Wage heeft een voor de Veenkoloniën iets afwijkend (ruimer) bouwplan met een derde aardappelen, een zesde bieten en de helft graan. Jaap Dun boert biologisch.

Beide akkerbouwers zijn op hun bedrijven wat teruggekomen van het idee dat analyse van veel data hen verder helpt. Wage: ‘Minder zoeken naar perfectie in de chemie via bijvoorbeeld precisietechnieken. Meer naar systemen kijken. Ik doe qua chemie nog wel alles, maar minder. Minder spuiten als verzekeringspremie. Dat levert direct een kostenbesparing.’ Jaap Dun: ‘Precisielandbouw is mooi, maar kost veel geld. De vertaling van data die je verzamelt naar maatregelen in de praktijk is lastig. Ze gaven mij geen zicht op rendement.’

Dun vertelt nu op zoek te zijn naar robuuste, meer natuurlijke systemen om zijn bodem en daarmee zijn teelten te verbeteren. Het onkruidbestand bij Dun, vertelt hij, neemt wel toe. ‘Maar om het verdienmodel overeind te houden, rendeert het niet om er meer uren in te gaan steken. Ik merk dat veenwortel bij een consequente aanpak op een gegeven moment wel uitgeput raakt. Ik zie ook het onkruidbestand geleidelijk veranderen.’ Bioteler Dun spreekt inmiddels liever van ’bijkruiden’ dan van ‘onkruiden’.

Olievlekwerking

De praktijkdag op het Innovatiecentrum Weddermarke werd georganiseerd in het kader van het Groningse POP3-project NPPL olievlekwerking precisietoepassingen Groningen. Doel van dit project is om kennis over precisielandbouw breder uit te dragen dan alleen onder de directe deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Johan Booij van Wageningen University & Research wijst er op dat zowel Dun als Wage wel zeer geïnteresseerd zijn in zaken als precisie-schoffeltechniek met camera’s. De praktijkdag bood de bezoekers een blik in verschillende technieken om direct de milieubelasting door chemie te verminderen en de effectiviteit er van de verbeteren (drift reducerende technieken, drone spuiten, spot sprayen,closed transfer system voor spuitvullen, mechanische aanpak probleemonkruiden). Maar ook bodembeheer in de vorm van groenbemestingsstrategie en bodemdrukverlaging. Booij: ‘Een brede dag. Niet alleen over techniek, maar ook over systeemverandering. Omdat het met alleen techniek niet lukt meer profijt te gaan halen.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.