Praat mee over de landbouw van 2050

Hoe kunnen we de Nederlandse landbouw in 2050 nu al zo goed mogelijk voorbereiden op alle klimaatuitdagingen? Denk mee tijdens de dialoogsessies Klimaatadaptatie op de Future Farming & Food Experience, 25 mei, Boerderij van de Toekomst Lelystad. ‘We zullen ons samen moeten voorbereiden.’

Toekomstscenario’s

Het ministerie van LNV heeft de WUR gevraagd toekomstscenario’s uit te werken voor een klimaat- en waterrobuuste land- en tuinbouw in 2050. Darleen van Dam van de WUR is één van de programmamanagers van het onderzoeksproject: Klimaat- en water-robuuste land- en tuinbouw in 2050: van Optimalisatie naar Transformatie. Van Dam: ‘Dit project verkent door gebruik te maken van toekomstscenario’s wat er nodig is om Nederland in 2050 zo in te richten dat het goed voorbereid is op alle klimaat en water gerelateerde uitdagingen. De toekomstscenario’s worden samen met stakeholders (zoals boeren, klimaatonderzoekers, beleidsmedewerkers, waterschappen) opgesteld op nationale schaal. Vanuit deze scenario’s wordt teruggeredeneerd naar een landelijke en regionale innovatieagenda voor landbouw en beleid. Kortom wat moet er nu en ook op langere termijn gebeuren.’  

Darleen van Dam, host van een van de dialoogsessies tijdens Future Farming & FOod Experience, 25 mei Lelystad, Boerderij van de Toekomst.

Klimaatverandering

Dat klimaatverandering een grote impact heeft, ook voor de Nederlandse land- en tuinbouw, staat wel vast. Een ander klimaat zal via bijvoorbeeld verzilting, een zakkend grondwaterpeil, te veel of juist te weinig water voor gewassen, hoge temperaturen, versnelling van inklinking van veengebieden, en nieuwe ziekten en plagen, het functioneren van  de land- en tuinbouw in Nederland beïnvloeden. Van Dam: ‘De land- en tuinbouw zal zich op deze veranderingen moeten gaan instellen. Daarbij is veel onzeker. Het werken met toekomstscenario’s helpt om grip te krijgen op deze onzekere toekomst. Het helpt bij het bepalen van welke opgaven de landbouw heeft voor de toekomst en hoe we ons daar op moeten voorbereiden. In het huidige nationale klimaatbeleid is nog weinig aandacht voor deze opgaven, met name als het gaat om de volgende generatie boeren. Daarbij stellen we ons de vraag in het onderzoek: hoe kunnen we de land- en tuinbouw nu al voorbereiden op 2050?’

Dialoogsessies

Uiteindelijk moeten deze scenario’s leiden tot een advies aan de Minister van LNV. Van Dam: ‘We kijken heel breed. We nemen alle aspecten die van belang zijn mee.’ In brede blik op de toekomst past ook mooi de dialoogsessies Klimaatadaptatie tijdens de Future Farming & Food Experience. Van Dam: ‘Drie specialisten (Sabine Pronk (LNV), Hilde Coolman (NAJK) en David de Wit (Boerderij van de Toekomst) geven een korte inleiding en dan stellen we de vraag aan het publiek: wat is vanuit jouw perspectief de grootste uitdaging voor een klimaatrobuuste landbouw in 2050? Hilde en David zijn jong en vertegenwoordigen een nieuwe generatie landbouwers. Interessant om te kijken hoe zij denken over waar we staan in 2050.’ Het is volgens Darleen van Dam nadrukkelijk de bedoeling om met elkaar in dialoog te gaan en niet in debat. ‘We willen ons kunnen inleven in elkaar in plaats van posities innemen waar we niet aan willen tornen. Dit is nadrukkelijk een verkenningsfase in ons onderzoek. Een vrije geest om alle mogelijk scenario’s te bekijken.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.