Samengestelde drainage benutten voor infiltratie

Bij pootgoedteler Klaas Schenk in Anna Paulowna (N.-H.) is een samengestelde drainage gerealiseerd. Hiermee wil hij water vast houden in het perceel. In de teelt van aardappelen gaat hij het vochtgehalte in de bodem regelen op hoogte en hij zal de eerste ervaring opdoen met infiltratie.

‘’De vorig jaar voor het eerst ingezette druppelirrigatie komt van pas wanneer de planten in kiemstadium zijn, daarna neemt de samengestelde drainage het over’’, aldus Schenk.

Drainage doorgetrokken

Schenk heeft op één perceel de bestaande drainage die op 1.10 m ligt doorgetrokken naar een hoofdpijp, die weer is aangesloten op een put. Via de put kan hij de hoogte van het water in het perceel regelen. De uitloop is geschikt voor opvang: dit water gaat naar zijn vorig jaar gecreëerde bassin als reserve voor droge periodes. ‘’Ook handig voor afvoer van water bij clusterbuien’’, aldus Schenk.

Op een ander perceel is hetzelfde gebeurd, maar is een extra drainage ingebracht op 80 cm diep en met 6 m onderlinge afstand. Ook dit netwerk komt uit in dezelfde put. Door het waterpeil in de put te verhogen, bijvoorbeeld door er vanuit het waterbassin water in te pompen, kan via het drainagesysteem water in de bodem worden ingebracht. Het doel is dat de bodem tot in de wortelzone voldoende opneembaar vocht heeft. In deze teeltfase hoeft dan niet meer gedruppeld te worden.

Schenk vertelt verder dat op waterkwaliteit (eventuele bacteriën) en op aanwezigheid van nutriënten gemonitord zal worden.

Basis is goede bodem

Het perceel waar hij vorig jaar schade opliep door natte plekken is inmiddels ook verbeterd. ‘’De basis voor al onze inspanningen, blijft een goede bodem’’, weet de akkerbouwer. Er is ‘eigen’ grond opgebracht die hij bij het sorteren is vrijgekomen en opgeslagen. De grond is diep gespit om storende lagen te doorbreken, opnieuw gedraineerd en gekilverd. ‘’De grond wordt nu met rust gelaten en later zaaien we hier een groenbemester in.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.