Techniek

Water op maat Beregeningsadviezen

Beregeningsadviezen

Telers kunnen op basis van data uit bodemvochtsensoren, weersvoorspellingen en historisch weer / buienradar en eigen kennis van percelen tot invulling van beregening komen. Er zijn echter ook adviesprogramma’s in de vorm van apps of dashboards beschikbaar die modelmatig de verschillende databronnen combineren en een advies voor beregening geven. De essentie hierin is dat het programma aangeeft waar, wanneer en hoeveel er beregend moet worden, rekening houdend met de weersverwachting. De basis voor dit soort programma’s is een bodemvochtbalans op basis van bodemtextuur, neerslag, verdamping, drainage, grondwaterstand, infiltratie, etc.

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Lees meer over investering Klik op link voor meer informatie
Lees meer over leverancier(s) Verschillende leveranciers bieden bodemvochtsensoren aan. Klik op de link voor een lijst met leveranciers.
Lees meer over voor- en nadelen voor telerKlik op link voor meer informatie Klik op link voor meer informatie
Door NPPL deelnemers gedeeld

Praktijkervaringen

Verschillende boeren hebben al ervaring met Beregeningsadviezen. Lees en bekijk hun ervaringen.

Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.

Er zijn nog geen onderzoeksoordelen voor deze techniek.
NPPL deelnemers

Deze NPPL-deelnemers werken met Beregeningsadviezen