Webinar bodemverdichting: voorkomen is beter dan genezen

Een goede bodem is de basis van elk gewas. En juist de kwaliteit van die bodem daalt in Nederland, verdichting van de bodem is hierbij een zeer belangrijk onderdeel.

Door zware machines, intensieve bouwplannen, lange groeiseizoenen en steeds extremere weersomstandigheden is het risico op bodemverdichting op veel Nederlandse gronden groot of dit is al in meer of mindere mate aanwezig. Als akkerbouwer wil je de productiviteit van de bodem op peil houden of liefst verhogen.

Tijdens een webinar over bodemverdichting vertelt Derk van Balen, bodemdeskundig bij Wageningen University en Research wat de schade aan de bodem nu al. Wat zijn volgens hem de laatste oplossingen en bevindingen?

Daarna gaat Corné Kempenaar, projectleider Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) in gesprek met twee akkerbouwers die over hun ervaringen met bodemverdichting vertellen. Het zijn Leon Noordam en Digni van den Dries.

Sluipende achteruitgang

Leon Noordam is akkerbouwer van Novifarm en voorzitter van stichting Hoeksche Waard op de kaart (H-Wodka). DE akkerbouwers betrokken bij H-Wodka vinden het huidige bodembeheer niet duurzaam. Ze zien een continue, sluipende achteruitgang van de bodemkwaliteit. Om de kwaliteit van hun vaak zware kleigrond merkbaar te verbeteren, hebben zij de afgelopen jaren gewerkt aan een pakket drastische maatregelen. Verlaging van de bodemdruk en een goede vochthuishouding beschouwen zij als kristallisatiepunten voor algeheel bodemherstel. Leon vertelt over hun ervaringen met praktische toepassingen om de bodemstructuur te verbeteren en over nieuwe technieken waaraan het project werkt om bodemverdichting te voorkomen, zoals de Robotiller, een autonome zaaibedrobot. “Precisie zonder naar de bodem te kijken , is dweilen met de kraan open”, zegt Noordam.
Digni van den Dries is akkerbouwer bij de Akker van de Toekomst. Dit is een project waarbij wordt gewerkt met onbereden teeltbedden gecombineerd met strokenteelt.

Gratis deelname

Wil je meedoen met het gratis webinar? Registreer je dan via https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/webinar/webinar-7-december-2020/

Het webinar is een initiatief van Boerderij van de Toekomst en NPPL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.