Webinar over kosten en baten nieuwe teeltsystemen

vaste rijpaden

Extreem weer, steeds zwaardere machines… Grond verdicht steeds meer en de opbrengsten dalen. De huidige akkerbouwmethoden zijn, zo lijkt, niet toekomstbestendig. Maar zijn vaste rijpaden wel de oplossing? Wat is het economische voordeel ervan en wat zijn de kosten? Die vraag staat 3 november centraal op een webinar van Boerderij van de Toekomst en NPPL.

Effect vaste rijpaden

Bij Boerderij van de Toekomst doen ze al een tijdje onderzoek naar het effect van vaste rijpaden, of beter gezegd, onbereden teeltbedden op de bodemstructuur. Pieter de Wolf van Boerderij van de Toekomst: “We krijgen geregeld de vraag uit de sector: maar wat jullie daar op die proefboerderij doen: kan dat wel uit? Is het realistisch in de praktijk? In dit webinar willen we laten zien aan de hand van voorbeelden wat de voordelen van vaste rijpaden zijn, maar willen we ook de investeringen in beeld brengen. Een eerlijk verhaal aan de akkerbouwer bieden.”

Robots

Het economisch perspectief van de akkerbouw in Nederland hangt ook af van marktontwikkelingen en van beleidskeuzes. Keuzes in ruimtelijke ordening bepalen bijvoorbeeld de grondprijs in de toekomst. De Wolf: “Maar daar gaan wij niet over. Dit webinar focust op rijdpaden, maar we werken ook aan andere innovaties. Denk voor de toekomst ook aan de ontwikkeling van robots om arbeid te besparen. Maar eerst het vraagstuk van bodemverdichting.”

Mooie van Boerderij van de Toekomst is volgens De Wolf dat ze dingen kunnen proberen die nog niet bewezen zijn in de praktijk. De boer kan dat risico niet nemen omdat het de oogst kan schaden. “We kunnen testresultaten laten zien en zo de akkerbouwer handvatten geven om bedrijfsmatige beslissingen te nemen.”

Toekomstproof

De Wolf wil in het webinar ook vooral in dialoog gaan met de akkerbouwer. Hoe kijkt die nu naar de toekomst? Hoe denkt hij het probleem van verminderende opbrengst door het verdichten van de bodem tegen te gaan?

De Wolf wil de akkerbouw daarbij ook een spiegel voorhouden. “We denken wel dat het huidige systeem vastloopt op termijn. Denkt aan klimaat, zwaardere machines, ziektes…. De akkerbouwer moet zichzelf ook de vraag stellen: is het huidige systeem toekomstproof? We zijn hier op de Boerderij van de Toekomst inmiddels al wel zo ver dat we berekeningen kunnen bieden wat vaste rijpaden opleveren. Maar ook: wat voor investeringen vergt het voor de akkerbouwer. Simpel door berekeningen naast elkaar te leggen van nu en in de toekomst. Die willen we tijdens het webinar tonen en vervolgens in dialoog met de boeren over hun ervaringen. Het geeft ons ook weer inzicht in hoe de boer tegen dit vraagstuk aankijkt.”

Lees ook: William Bijker: voldoende perspectief op basis van ervaringen bij Boerderij van de Toekomst

Webinar-info

3 november: te volgen vanaf de keukentafel. Meedoen is gratis. Pieter de Wolf is er als kartrekker van Boerderij van de Toekomst en senior praktijkonderzoeker online bij om zijn verhaal te doen. William Bijker van de WUR gaat nader in op de toekomst van vaste rijpaden. Akkerbouwer Theo Nieuwenhuis zal zijn eigen praktijkvisie op akkerbouw geven. Theo: “Ons bedrijf heeft zich tot doelstelling gesteld om volledig regeneratief te gaan boeren. We willen ons bedrijf verder doorontwikkelen volgens het ‘adaptatie model, waarbij je je niet direct op het product focust, maar op de omgeving.”
Kortom: een avond waar praktijk, theorie en wetenschap elkaar treffen. Mis het niet en meld je hier aan om zo ‘toekomstproof’ te worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.