Bespuitingen beter onderbouwen met bodemscan

Teler Pieter van Leeuwen Boomkamp en Wageningen-expert Jean-Marie Michielsen zijn volop bezig om straks in de bieten het onkruid met meer precisie aan te pakken.

Het blijkt nog niet zo eenvoudig om op basis van de bodemscan van het perceel aan de Voorthuizerweg in Nijkerk (Gld.) een taakkaart te maken. Het perceel vertoont variatie in de hoeveelheid organische stof, maar niet in het lutumgehalte. Dat is namelijk nul en de bodemherbicide-module in Akkerweb weet daarmee geen raad. De experthulp vanuit Wageningen is daarom meer dan welkom om toch op basis van alleen de organischestofkaart een taakkaart te maken.

Van Leeuwen Boomkamp gaat op dat perceel suikerbieten zaaien. In het kader van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) wil hij de bodemherbicides variabel doseren. Dat wil zeggen, genoeg spuiten om het onkruid dood te krijgen, maar tegelijk zo weinig mogelijk zodat de jonge bietenplanten geen schade oplopen.

Naar verwachting worden de bieten in de eerste week van april gezaaid. Na 4 dagen wordt dan voor de eerste keer tegen onkruid gespoten. Enige haast met het maken van de taakkaart is daarom geboden.

En niet alleen daarmee. Wat ook nodig is, is een veldspuit waarin de taakkaart kan worden ingelezen, en die de afgifte voldoende kan variëren om recht te doen aan de variatie in het organische stofgehalte van het perceel. In ieder geval over de gehele breedte van de spuitboom, maar liever nog per sectie van drie meter. Van Leeuwen Boomkamps zelfrijdende Technoma-spuit kan op basis van een taakkaart de afgifte variëren door variatie in de spuitdruk. “Maar niet meer dan plus of min 10%; meer wil je ook niet, dat zou je spuitbeeld verstoren. Die variatie is te klein. Ik los dat op door wat zachter te gaan rijden als de druk oploopt, of wat sneller als hij te veel daalt. De druk reageert vrij snel op wat ik met het rijpedaal doe, maar dit is nog niet een geautomatiseerd systeem.”

Bodemscan van een bietenperceel: roodste rood is ongeveer 6% organische stof, het donkerste groen is net 1,5 tot 2% organische stof. Lutum is op het perceel niet te vinden. De pH is overal nagenoeg gelijk.

In gesprek met Mechan groep over demomachine

Om daar wel over te beschikken is Van Leeuwen Boomkamp in gesprek met de Mechan Groep over een Fendt-zelfrijder. Het idee om op het bedrijf de hypermoderne demomachine te stationeren was er al. De akkerbouwer hoopt nu vlot tot een akkoord over de voorwaarden te komen, waardoor de demo-spuit op zijn bedrijf kan worden gestationeerd. De machine kan dan vlot van de fabriek in Duitsland naar Nederland komen om hem direct in de het NPPL-bietenperceel te kunnen inzetten. Dan wordt ook duidelijk of de Fendt-machine die werkt met Dual Select-doppen, qua volautomatiek echt wat toevoegt aan Pieters huidige Technoma.

Ondertussen is al wel duidelijk dat taakkaarten vanuit Akkerweb kunnen worden ingelezen. Het bietenperceel waarop dit jaar het systeem van variabel doseren wordt uitgeprobeerd, is twee boombreedtes breed. Het idee is één breedte standaard volgens de advisering te spuiten, en de andere breedte variabel op basis van organische stof in de bodem. Op een paar stukjes gaan de spuit uit en wordt niets gespoten.

De verschillen in organische stof zijn behalve op de scankaart ook goed zichtbaar in het perceel. Hier met veel organische stof en wormgangen.

Middelenmix Bogt niet geschikt voor proef

Maar dan dient de volgende kwestie zich aan. Tijdens het gesprek in Nijkerk aan de keukentafel hoort de akkerbouwer van Wageningen-expert Michielsen dat de middelenmix Bogt voor deze proef niet geschikt is. In de mix zit zowel contact- als bodemherbicide. Wanneer op basis van de bodemkaart de bodemherbicidedosering omlaag kan, betekent dat niet automatisch dat de dosering contactherbicide navenant omlaag kan.

De eerste bespuiting met Centium levert in dit opzicht nog geen problemen. Voor de combinatiebespuitingen later moet nog een alternatieve strategie worden gevonden.

Betere onderbouwing bespuitingen

Van Leeuwen Boomkamp verwacht niet op voorhand een verlaging van zijn gewasbeschermingsmiddelenrekening, die nu zo’n € 50.000 per jaar bedraagt. “Ik denk niet dat ik mínder ga spuiten, misschien dat er meer variatie komt. Maar ook dat weet ik niet zeker. Ik varieer nu op het gevoel ook al wat. Wat het me in ieder geval gaat opleveren, is een betere onderbouwing van wat ik doe. Als dat dan ook nog automatisch gaat, dan geeft dat in ieder geval meer comfort bij alle bespuitingen. Het verdienmodel van precisiespuiten is volgens mij nog niet zo groot. Of dat ook zo is, gaat dit jaar hopelijk blijken.”

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.