Perfect akkerbouwbedrijf voor precisielandbouw

Naam: Martin de Meijer (54).
Plaats: Hoek (Zld.).
Bedrijf: Akkerbouwbedrijf op twee locaties. Opgeteld 224 hectare in maatschap met echtgenote Carla Haak. Ouderlijke bedrijven in Waterlandkerkje en Hoek zijn samengevoegd tot één vof. Bouwplan met 52 ha aardappelen, 22 ha wintertarwe, 22 ha wortelen, 22 ha suikerbieten, 21 ha plantuien, 18 ha zaaiuien, 9 ha witlofpennen, 8 ha graszaad, 7 ha kapucijners, resterend akkerranden en mais- en grasland.
Precisietoepassing: variabel bodemherbicide doseren en aaltjes plaatsspecifiek bestrijden in zaaiuien, variabel loofdoden in consumptieaardappelen. Een start maken met exacte spuittechniek.
Doel: De veldspuit is aan vervanging toe, dit is de kans om tot op de bodem uit te zoeken over welke technieken de volgende spuit moet beschikken, om uiteindelijk middel te sparen en spuitschade te reduceren.

Over het nut van precisielandbouw is Martin de Meijer helder: “Met de enorme verschillen in grondsoort is ons bedrijf perfect geschikt om voordeel te halen met plaatsspecifiek werken.”

De eerste kennismaking met precisielandbouw was vroeg en niet vrijwillig. Al in 2004 kwam er een eerste trekker met RTK-gps op het bedrijf. Met de zelfsturende trekker kon Martin toch door, nadat hij deels verlamd raakte bij een hernia-operatie. Intussen herstelde hij, maar de gps bleef. De basis was gelegd. Naast rechtrijsystemen op alle trekkers werkt De Meijer intussen met ploegbesturing en sectie-afsluiting op de spuit.

De akkerbouwer is klaar om de volgende stap in precisie te zetten. “We zitten gedeeltelijk in de Braakmanpolder; grof zand met een laagje klei. Oude vaargeulen zakken de laatste decennia weg en de zandkoppen blijven boven. Dit geeft nu grote verschillen in percelen, dus spuiten is altijd een probleem. Op Boer & Bunder zijn de hoogteverschillen goed te zien.” In de zandkoppen is sprake van vrijlevende aaltjes die de teler graag lokaal aanpakt. Tegelijk wil hij de bodemherbicide op de lichte stukken minimaal doseren en af van het eeuwige compromis.

Martin gaat enthousiast aan de slag met het NPPL-project en liet half februari al 29 hectare grond scannen, voorafgaand aan het bemesten en ploegen. Uit de data van de Dual EM-bodemscan moeten straks, via Akkerweb op basis van het luthum-gehalte taakkaarten voor de bespuiting komen.

Ik weet dat precisielandbouw meerwaarde heeft; het NPPL-project helpt mij in mijn zoektocht naar de juiste wijze

De volgende horde is de juiste spuittechniek. De huidige spuit kan niet overweg met taakkaarten. Sowieso is de akkerbouwer in de markt voor een nieuwe machine en dit is de uitgelezen kans om te ontdekken welke nieuwe technieken toepasbaar zouden zijn op het bedrijf en de aan te schaffen nieuwe spuit. “Dat is nogal een stap. Ik wil naar een dopafstand van 25 centimeter en niet terug naar mijn huidige werkbreedte van 45 meter”, zegt Martin. De teler is intussen in overleg met enkele fabrikanten om dit seizoen met een demospuit het plaatsspecifieke werk te kunnen verzetten. Plan B is om anders in elk geval iets te bedenken om granulaten plaatsspecifiek te doseren op basis van de bodemkaart. Dat precisielandbouw meerwaarde heeft voor Martin, daar is hij wel zeker van, het is alleen een zoektocht wat de juiste wijze is.

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.