Ronald Swinkels: in 2021 écht stappen voorwaarts zetten

ronald swinkels

Het waterverbruik reduceren, besparen op arbeid én meer rust creëren in de bedrijfsvoering. Deze doelen stelde Ronald Swinkels uit Meterik (L.) zichzelf een jaar geleden, toen hij aan de slag ging met precisieberegening. Inmiddels zijn de nodige innovatieve technieken geïmplementeerd op het bedrijf en ziet Swinkels – ondanks enige opstartproblemen – een duidelijke toegevoegde waarde. In 2021 hoopt hij verdere stappen te kunnen zetten, zowel wat betreft precisieberegening als op andere vlakken.

Precisieberegening

Dat de preiteler binnen NPPL focust op precisieberegening is niet zo vreemd: beregenen is namelijk een van de duurste en meest tijdrovende klussen op het bedrijf van Ronald Swinkels. “In het seizoen moet je soms wel drie keer per dag naar een bepaalde haspel toe. Van april tot augustus is hier – afhankelijk van het weer – fulltime een medewerker mee bezig. Daarnaast zijn de brandstofkosten voor de beregeningsmotor fors”, zegt Swinkels. “Ook beregenden we lang niet altijd efficiënt en was soms sprake van dubbele beregening. Hierdoor verspilden we behoorlijk wat kuubs. Daarnaast beregenden we vooral op basis van gevoel en ervaring, er lagen geen harde data aan ten grondslag. Hierdoor bleef het nattevingerwerk.”

(tekst gaat onder foto verder)

beregening
Ronald Swinkels heeft in het groeiseizoen meerdere beregeningshaspels aan het werk. Met precisieberegening probeert hij het water- en brandstofverbruik te verminderen. Foto’s: Peter Roek

Automatische aansturing

Om stappen voorwaarts te zetten, experimenteert Swinkels sinds vorig jaar zomer met de Sime Elektrorain en de Raindancer. De Sime Elektrorain is een elektrisch aangedreven beregeningskanon, het Raindancer-systeem omvat een gps-module om de beregening te bewaken en te besturen vanaf de telefoon en de computer. “We hadden eigenlijk al eerder willen starten, maar als gevolg van corona werden de systemen later geleverd dan verwacht. Hierdoor hebben we nu weliswaar een redelijk beeld van hoe de apparatuur werkt, maar hebben we er nog niet alles uit kunnen halen. Daarvoor moet je er een volledig seizoen mee kunnen draaien”, zegt Swinkels.

(tekst gaat onder foto verder)

ronald swinkels
Ronald Swinkels: “We moeten nog een seizoen draaien om alles uit de apparatuur te halen wat er in zit.”

Egaal beregeningsresultaat

Desondanks durft de teler wel te stellen dat sprake is van een egaler beregeningsresultaat. “Er wordt nauwelijks nog buiten de perceelsgrenzen beregend en de hoeken van percelen worden beter ‘gecoverd’. Zeker in een droog jaar als 2020 had dat een duidelijke meerwaarde en kwam dit de opbrengsten ten goede. Wanneer we al onze vijf haspels in de toekomst kunnen voorzien van deze techniek, moet het zeker mogelijk zijn om twintig of dertig procent te besparen op ons waterverbruik en de investeringen binnen enkele jaren terug te verdienen.”

Pionieren

De systemen voor precisieberegening brachten tot nu toe echter niet meer rust in de bedrijfsvoering. “Je moet leren hoe je het systeem het beste kunt instellen. Dat kost minimaal een jaar. In het begin waren er ook de nodige ‘opstartproblemen’, onder meer bij het invoeren van onze percelen in de systemen. En omdat nog weinig telers met deze technieken werken, is de beschikbare kennis beperkt. Wat dat betreft is het echt pionieren. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat de systemen dit jaar, wanneer alle betrokken medewerkers deze onder de knie hebben, al zullen leiden tot meer rust. Je kunt de systemen immers vanaf afstand instellen. Het zijn absoluut technieken met potentie en wij willen hier zeker verder in investeren. Sterker nog: dit seizoen willen we verder investeren in de Raindancer-systemen.”
Swinkels kiest voor de Raindancer in plaats van de Sime Elektrorain omdat deze techniek volgens hem verder doorontwikkeld is. “De Raindancer-module stelt zichzelf in, kan zelfstandig de locatie van de haspel bepalen en zorgt ervoor dat deze binnen de perceelsgrenzen blijft. De Sime Elektrorain moet je wat dit betreft meer ‘voeden’, je moet meer zaken handmatig instellen.”

Bodemvochtsensoren

Swinkels startte vorig jaar ook met de inzet van een viertal bodemvochtsensoren, om de hoeveelheid vocht in en de zuigkracht van de bodem in kaart brengen. De bedoeling was dat deze hem zouden helpen bij het verder finetunen van zijn beregeningsstrategie. “De sensoren gaven me afgelopen seizoen weliswaar veel extra informatie, maar het op een juiste manier interpreteren van de data was nog een behoorlijke klus. Er wordt namelijk gerekend met vochtpercentages, terwijl ik gewend ben om te werken met millimeters. Hierdoor bleven de traditionele regenmeter en onze eigen visuele waarnemingen tot nu toe de belangrijkste indicatoren voor onze beregeningsstrategie.”

(tekst gaat onder foto verder)

ronald swinkels
Ronald Swinkels zette vier bodemvochtsensoren in om de hoeveelheid vocht en de zuigkracht van de bodem in kaart brengen.

Verdere onderzoeken

Om de meerwaarde van bodemvochtsensoren beter te benutten, gaat Swinkels komend seizoen testen met vier verschillende sensoren. Hamvraag hierbij is welke sensor het meest gebruiksvriendelijk is en de meest realistische en goed interpreteerbare data oplevert. Daarnaast gaat hij, in samenwerking met Wageningen University & Research, onderzoek doen naar de rentabiliteit van peilgestuurde drainage. Enkele percelen van Swinkels zijn uitgerust met deze techniek. “In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om een aanvoerslang aan het drainagesysteem te koppelen, voor het oppompen van grondwater. Het is de vraag of dit rendabel is, of dat haspelberegening in dit geval een betere optie is. Dat willen we dit jaar in kaart brengen.”

Cameragestuurd schoffelen

Maar er staat nog meer op de rol voor 2021. Zo wil Swinkels kijken naar de mogelijkheden om de onkruidbestrijding op zijn bedrijf – ook een zeer tijdrovende bezigheid – efficiënter in te richten. Om die reden investeerde hij onlangs in een schoffelmachine, die is uitgerust met een camera om plantgoed en onkruid van elkaar te onderscheiden. “Ik heb hoge verwachtingen van deze machine. Ik hoop dat we hiermee efficiënter en nauwkeuriger kunnen schoffelen en dat onze schoffelmachine een hogere snelheid kan halen.”

Intensievere begeleiding

Samenvattend gaat Swinkels zijn NPPL-deelname in 2021 dus breder insteken en met meer zaken aan de slag. “Ook hopen we dat de begeleiding vanuit de WUR dit jaar geïntensiveerd kan worden. Vorig jaar stond deze als gevolg van corona op een redelijk laag pitje. Terwijl de input van de experts wel een duidelijke toegevoegde waarde heeft: zij hebben immers meer ervaring met nieuwe technieken dan wij. Ook een intensievere begeleiding moet ertoe bijdragen dat we in 2021 écht stappen voorwaarts kunnen zetten.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.