Techniek

Water op maat Precisieberegening

Precisieberegening

Traditioneel gezien is de haspel met kanon de meest gebruikte techniek om water toe te dienen. Deze techniek kan door sectie-controle verbeterd worden om binnen perceelsgrenzen te blijven en overlap tussen beregeningsbanen te voorkomen.

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Lees meer over investering Klik op link voor meer informatie
Lees meer over leverancier(s) Verschillende leveranciers bieden apparatuur voor precisieberegening aan. Klik op de link voor een lijst met leveranciers.
Lees meer over voor- en nadelen voor telerKlik op de link voor meer informatie Klik op de link voor meer informatie

Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.

Er zijn nog geen onderzoeksoordelen voor deze techniek.