Techniek

Precisiebemesten Variabel bemesten drijfmest

Variabel bemesten drijfmest

Normaal gesproken wordt mest op een perceel uitgereden waarbij alleen wordt gestuurd op een vast aantal kuubs drijfmest per hectare. Met behulp van een techniek met Nabij Infrarood Spectoscopie (kortweg NIR) kan worden gestuurd op de hoeveelheid N, P of K in de drijfmest in plaats van het alleen sturen op het aantal kuubs. De dosering kan niet alleen tussen percelen variëren,  maar binnen een perceel ook pleksgewijs variabel worden ingesteld.

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Lees meer over investering Klik op link voor meer informatie
Lees meer over leverancier(s) Klik op link voor namen van leveranciers
Lees meer over voordelen voor teler Klik op de link voor meer informatie
Lees meer over nadelen voor teler Klik op de link voor meer informatie
Door NPPL deelnemers gedeeld

Praktijkervaringen

Verschillende boeren hebben al ervaring met Variabel bemesten drijfmest. Lees en bekijk hun ervaringen.

Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.

Er zijn nog geen onderzoeksoordelen voor deze techniek.
NPPL deelnemers

Deze NPPL-deelnemers werken met Variabel bemesten drijfmest