Variabel bemesten grasland

Sensortechniek, beslismodellen en aangepaste mechanisatie worden toegepast om te komen tot variabel doseren van nutriënten op grasland die bestemd zijn voor ruwvoerproductie.

Toelichting

Bij deze toepassing gaat het onder andere om het gebruiken van informatie over de samenstelling van drijfmest, variatie in de bodem, het weer en plaatsspecifieke informatie over groei, kwaliteit en opbrengst van het gras bij het optimaliseren van de inzet van meststoffen.

We richten ons hierbij op bemesting van graslandpercelen die bestemd zijn voor ruwvoerproductie. Het nauwkeurig en real-time meten en weten van de nutriëntensamenstelling van de toegepaste drijfmest kan met behulp van NIR-sensoren. Het resultaat hiervan is dat nauwkeuriger gedoseerd wordt en bekend is wat daadwerkelijk gedoseerd is.

Variatie in organische-stofgehalte van de bodem en andere parameters worden in kaart gebracht met bodemscansensorsystemen. Tot slot wordt de gewasgroei gemonitord c.q. voorspeld en wordt de opbrengstvariatie in kaart gebracht met verschillende sensorsystemen (van satelliet tot weegcel). Alle sensordata worden gebruikt om tijdens het groeiseizoen bemesting van het grasland variabel te doseren en te optimaliseren binnen economische en ecologische randvoorwaarden (o.a. perceelsverdeler). Zowel aan de sensoren- als aan de toedieningstechniekkant valt er veel te kiezen.

Precisietoepassing: Variabel bemesten grasland.

Techniek: Dosering variëren op basis van samenstelling, bodemkaarten, gewaswaarnemingen en weer.

Status: Onderdelen zijn praktijkrijp, integratie op bedrijfsniveau.

Voordeel voor teler: Minder gebruik van meststoffen en nauwkeurigere toediening.

Milieuwinst: Positief. Minder nutriëntengebruik is minder emissie.

Voedselveiligheidswinst: Niet van toepassing.

Transparantie: Teler toont aan dat hij zo min mogelijk nutriënten inzet.

Wat is/zijn knelpunt(en) voor adoptie: (1) Onbekendheid met de mogelijkheden, (2) Kosten/batenverhouding voor teler onduidelijk, (3) Doseer- en taakkaarten niet altijd inleesbaar in software van toedieningstechniek, (4) Integratie op bedrijfsniveau vergt inspanningen.

Oplossingsrichting: Telers die met deze toepassing aan de slag willen in NPPL verband krijgen een ondersteuning bij de keuzes en uitvoering tijdens het seizoen.

Vragen? Idse Hoving, E: idse.hoving@wur.nl, T: 0317 480 365

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren