Webinar precisielandbouw in eco-regeling:2024 wordt jaar van zoeken

Foto: Canva

‘Vijftig procent van de deelnemende boeren aan het webinar “precisielandbouw en eco-regelingen” is enthousiast over de mogelijkheid om mee te doen aan de regeling. De contouren van de regeling staan, zo bleek in het webinar, maar er moet nog wel een en ander worden uitgewerkt. ‘Tof dat het er is’, aldus Gert Sterenborg, NPPL-boer in Onstwedde tijdens het webinar.

Schijf van vijf

Er is een derde stam aan de subsidieregelingen binnen het GLB toegevoegd. Kenden we al de basispremie en de ANlb, sinds dit jaar is er ook de eco-regeling die bestaat uit verschillende eco-activiteiten. En per 2024 komen daar speciale eco-activiteiten voor precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie bij. Namens de RVO nam adviseur Carla Overgaauw de kijkers in het webinar mee in wat de nieuwe regeling per 2024 op precisielandbouw behelst. Missie van de overheid is om middels de regeling de ‘schijf van vijf’ te verbeteren: biodiversiteit, water, klimaat, bodem en lucht en landschap. Wie precisielandbouwtechnieken toepast kan op elk van deze vijf onderdelen punten scoren. Uiteindelijk ligt er een potentiële premie te wachten van 43 euro per hectare (bovenop de andere regelingen). Net als in de andere eco-regelingen worden die aanvragen verdeeld in goud, zilver en brons.

Precisiebemesting en precisiegewasbescherming

Overgaauw ging in het webinar onder meer in op de voorwaarden voor een boer om voor de eco-activiteiten precisielandbouw in aanmerking te komen (voor bio-boeren met een certificaat geldt het sowieso). Die voorwaarden zijn voor precisiebemesting en precisiegewasbescherming grosso mode dezelfde.

Er moet sprake zijn van:
* Toepassen plaatsspecifieke bemesting dan wel gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van de hoofdteelt;
* GPS-gestuurde machine (taakkaart) of sensorgestuurde on-the-go machine (resultaatkaart);
* Of factuur van loonwerker met perceelduiding;
* Voldoen aan uitrijdregels meststoffen en gebruikersnormen meststoffen.


Niet opgenomen in de regeling en niet toegestaan voor een aanvraag zijn:
* Precisiebemesting of gewasbescherming van verplichte bufferstroken;
* Precisiebemesting of gewasbescherming van landschapselementen;
* Precisiebemesting of gewasbescherming van grond dat braak ligt.

Voor fertigatie gelden volgende voorwaarden:
* Functioneel werkende druppelirrigatiesysteem met doseersysteem;
* Ten behoeve van de hoofdteelt;
* Doseersysteem voor mengsels van water en vloeibare stoffen;
* Voldoen aan uitrijdregels meststoffen en gebruiksnormen meststoffen.

Niet toegestaan zijn dezelfde elementen als bij precisiebescherming en –bemesting. Overall-doel van de regeling is om tot milieuwinst te komen. Daar staat dus een premie voor de boer tegenover.

Administratie vormvrij

Duidelijk werd tijdens het webinar dat de regeling nog wel een exacte invulling moet krijgen. Welke machines mag je bijvoorbeeld wel en niet gebruiken? Ook moet nog duidelijk worden op welke manier je moet administreren. Wel wordt administratie vormvrij. Maar hoe leg je 65 percelen en 65 taakkaarten goed vast…? ‘Dat is nog wel een uitdaging’, bleek tijdens het webinar. In elk geval moet de boer wel kunnen aantonen (via de loonwerker of zelf) dat er sprake is van precisielandbouw. Ook kan de regeling alleen worden aangevraagd bij toepassing van precisielandbouw in hetzelfde jaar dat de gecombineerde aangifte wordt gedaan. De betrokken deelnemers aan het webinar toonden zich enthousiast over de mogelijkheden van precisielandbouw in de eco-regeling. Akkerbouwer Gert Sterenborg: ‘Ik vind het tof. Ik doe al best veel aan precisielandbouw en deze premie komt dus bovenop de hoofdteelt. Het past bij mijn ondernemerschap.’ Maurice Steinbusch van Cumela zegt over deze regeling voor loonwerkers: ‘Mooi dat het geen investeringsregeling is, maar dat het gebruik beloont in plaats van bezit van machines. Ik hoop dat er komend jaar ruimte is voor experimenteren en dat ze de regeling niet helemaal dichttimmeren. Als de boer of loonwerker vragen heeft, laat ze ons stellen.’ Arjen Brak van LTO Nederland zei in het webinar: ‘2024 zal nog best even zoeken worden, maar mooi dat het een laagdrempelige regeling is dat niet alleen de koplopers in de precisielandbouw mee kunnen doen.’ Carla Overgaauw waarschuwde nog wel dat controle en registratie op de eco-regeling precisielandbouw nog best lastig zijn, en ze hoopt dat er geen misbruik van wordt gemaakt zodat de regels niet strenger hoeven te worden. Webinarleider Corné daarop: ‘Laat de goeden niet leiden onder de slechten, laten we er niet verkeerd mee omgaan. Deze eco-regeling biedt echt mooie kansen om precisielandbouw tot meerwaarde te brengen en het instapniveau is niet al te hoog.’

Kijk terug

In het webinar passeerden nog veel meer onderdelen de revue en werd antwoord gegeven op vragen van kijkers. Kijk hier het webinar terug voor wie alles wil weten over hoe je mee kunt doen aan de eco-regeling precisielandbouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.