Eco-regeling: ook voor loonwerk

De loonwerker zaait uien bij De Meijer. Dit jaar is direct gestart met plaatsspecfieke gewasbescherming.

Bieden de nieuwe eco-regelingen voor precisielandbouw ook kansen aan loonwerkers? Die vraag zal aan bod komen tijdens het speciale webinar 23 november over de eco-regeling 2024 en precisielandbouw. Maurice Steinbusch van Cumela zal aanschuiven in het webinar om de positie van loonwerk te duiden. ‘Goed dat er nu ook aandacht is voor gebruik van machines in plaats van alleen het  bezit van machines.’

Meer kans voor akkerbouwer en loonwerker

Maurice is net terug van de Agritechnica in Hannover. ‘Je kon er niet omheen’, schetst hij. Fabrikanten zijn nadrukkelijk bezig om machines te ontwikkelen voor toepassingen van precisielandbouw. ‘De hal met traditionele spuiten was duidelijk kleiner. Er komen steeds meer nieuwe (deels) op robotica gebaseerde toepassingen. Vooral spotspraying en systemen waarmee je de dosering kunt variëren, daarnaast veel aandacht voor nieuwe schoffels en wieders.’ Steinbusch is ook enthousiast dat de RVO drie nieuwe eco-regelingen speciaal voor precisielandbouw heeft toegevoegd aan het bestaande pakket: precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. ‘De akkerbouwer heeft zo meer mogelijkheden gekregen om mee te doen aan de eco-regeling.’

Meer ruimte nodig

Vanuit Cumela (de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond, infra) is Steinbusch vooral actief op het terrein van agrarisch loonwerk. Ook voor loonwerkers liggen er kansen in de precisielandbouw denkt Steinbusch: ‘Zeker nu het gebruik gestimuleerd wordt. Het is voor een gemiddelde boer hartstikke duur om precisiemachines (die een relatief korte tijd worden gebruikt) aan te schaffen. Voor loonwerkers is het mogelijk wel een interessante markt. Zij kunnen het werk voor de boer uitvoeren, waarna de boer het als eco-regeling kan aanvragen. Al moeten we nog wel scherp krijgen hoe we dat controleerbaar in de systemen krijgen.’ En zo is er nog wel meer onduidelijkheid rondom de nieuwe eco-regeling. De contouren staan, maar de invulling moet explicieter. Steinbusch: ‘Valt een cameragestuurde precisieschoffelmachine er ook onder, of alleen als er minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt?’ Desondanks ziet Steinbusch voor zowel boer als loonwerk kansen. ‘Het is mooi dat we ruimte hebben om nu te gaan uit te proberen en dat dat ook beloond wordt middels de regeling. Ik hoop ook dat de overheid regelruimte biedt om volop te gaan testen met nieuwe machines. Uiteindelijk is het voor iedereen belangrijk dat we duurzamer gaan boeren. De eco-regelingen bieden daar zeker kansen toe.’

Keuze aan de boer

Tijdens het webinar van 23 november zal Maurice Steinbusch vanuit zijn expertise vooral ingaan op de positie van loonwerk binnen de nieuwe regelingen. ‘Uiteindelijk is de keuze aan de boer. Schaf je zelf precisiemachines aan, leen/huur je ze van de buurman of huur je loonwerk in? De vraag naar precisiemachines en het gebruik ervan is er wel in de markt, merk ik. Loonwerkers willen straks niet achterop lopen bij technische ontwikkelingen. Ze zijn geïnteresseerd in wat er is en welke toepassingen voor loonwerk interessant zijn. Maar het is ook een zoektocht voor de boer of precisielandbouw past bij hem of niet. Want de boer zal het niet doen als het twintig euro oplevert en dertig euro kost. We moeten nu vooral met z’n allen eerst veel ervaring op gaan doen.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.