26 oktober: webinar drones in de landbouw

Nationale Proeftuin Precisie Landbouw en Boerderij van de Toekomst in Lelystad organiseren 26 oktober een webinar met als thema: drones in de landbouw. Een actueel overzicht van wat kan en niet kan, wat mag en niet mag.

Steeds meer toepassingen

Drones zijn al bijna niet meer weg te denken. Ook in de landbouw komen er steeds meer toepassingen voor telers, adviseurs en professionele drone piloten. Van het tellen van de opkomst of het lokaliseren van onkruid, tot het wegjagen van ganzen. Wat kan er al, wat komt er nog en hoe gaan drones de landbouw veroveren? Daarover gaat dit webinar. Daarbij wordt onder meer uitgebreid stilgestaan wat er momenteel wettelijk wel en niet mag. Maar ook: van wie is de data eigenlijk?

Onderwerpen

In het webinar wordt allereerst gekeken naar hoe drones wereldwijd nu al worden ingezet in de landbouw en welke (indrukwekkende) resultaten ze hebben opgeleverd. Leer over de verschillende toepassingen van drones, variërend van voorkomen van wildschade tot precisie toepassingen.
Daarna wordt ingezoomd op de Nederlandse praktijk. Ontdek in het webinar hoe Nederlandse agrariërs drones hebben ingezet om efficiëntie te verbeteren, opbrengsten te verhogen en kosten te verlagen.
Derde thema in het webinar is wat de uitdagingen zijn van spuitdrones in Nederlandse open teelten. Leer waarom spuitdrones een welkome aanvulling kunnen zijn voor de open gewasteelten in Nederland, en hoe ze kunnen helpen bij minder inzet van chemie. Bespreek de beperkingen en technische uitdagingen die nog moeten worden overwonnen om spuitdrones effectief en veilig te kunnen gebruiken voor toelating in Nederland en EU. In het webinar zullen tal van toepassingen besproken worden. Denk daarbij aan:
* taakkaarten voor spot spraying met een veldspuit;
* perceelskaarten van gewassen… Via een multispectrale camera en gewasindexen kunnen verschillen in het gewas inzichtelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor rassenproeven en bijbemesting;
* door middel van dronebeelden en AI worden onkruiden herkent op RTK nauwkeurigheid en omgezet in een taakkaart;
* schadetaxaties;
* organische stofkaarten.  

Sprekers

Bij het webinar zullen aanschuiven Tamme van der Wal (parttime onderzoeker innovatie adoptie en precisielandbouw bij de WUR en directeur VanBoven | BioScope BV), Leks Bolderdijk (Agricultural Drone Operator bij ABdroneRijksuniversiteit Groningen / University of Groningen), Eelco van Putten (Akkerbouwer en spruitenteler in Dirksland) en Arjan Jansma (Qlobel , innovatie en transities).

Klik op onderstaande button om aan te melden of voor meer informatie.

Eerder verschenen artikelen over dronegebruik in de landbouw

Groenbemester zaaien in mais met drone.
Door spotspraying met drones tot 97 procent besparing.
Spuitdrones impuls voor besparing middel.

NPPL Akkerbouwbedrijf van Leeuwen Boomkamp in Nijkerk. Groenbemester zaaien in de mais met een drone. Het zaad verlaat de drone boven de mais.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.