Subirrigatie

Subirrigatie is een vorm van peilgestuurde drainage, waarbij aan- en afvoer van water in de bodem gereguleerd kan worden door middel van drainagebuizen. De waterafvoer wordt geremd door de hoogte van de afvoerbuis in een waterreservoir te reguleren. De wateraanvoer wordt geregeld door het peil in de waterreservoir boven de draindiepte in te stellen. De aan- en afvoer wordt in geregeld door pompen (geavanceerd systeem), natuurlijk verval of het verhogen/verlagen van het slootpeil.

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Lees meer over investering Klik op link voor meer informatie
Lees meer over leverancier(s) Klik op link voor namen van leveranciers
Lees meer over voor- en nadelen voor telerKlik op de link voor meer informatie Klik op de link voor meer informatie

Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.

Er zijn nog geen onderzoeksoordelen voor deze techniek.
NPPL deelnemers

Deze NPPL-deelnemers werken met Subirrigatie