Variabel bieten spuiten niet gelukt

Het is bij Pieter van Leeuwen Boomkamp niet gelukt de suikerbieten variabel te spuiten op basis van een taakkaart. Toen het er op aankwam kon de kaart niet in de spuitmachine worden geladen.

Eerste poging mislukt

De eerste poging van Pieter van Leeuwen Boomkamp om plaatsspecifiek bodemherbiciden in suikerbieten te spuiten is niet gelukt. Het lukte gistermiddag niet de taakkaart in de monitor van de Fendt zelfrijder in te voeren. Met de vage voorspelling van regen en omdat de bieten al bijna boven de grond stonden, heeft Van Leeuwen Boomkamp besloten zijn bietenperceel toch maar te spuiten, nu met met de standaarddosering van het 0,1 liter Centium en 2 liter Goltix per hectare.

Aan de voorbereiding lag het niet

De taakkaart was met de bodemherbicide applicatie in Akkerweb geproduceerd op basis van verschillen in de organische stofgehalten in het perceel. Daarmee is voor het bedrijf de zandgrond rond Nijkerk al een eerste hobbel genomen, aangezien de applicatie voor variabele herbicidedosering in Akkerweb niet overweg kon met een lutumpercentage van nul. Het organische stofgehalte varieert op het perceel van 1,5 tot 6%.

NPPL’er Pieter van Leeuwen Boomkamp (l.) en Teunis Verhoef van de Mechan Groep in de cabine van de spuit bezig met de taakkaart te laden.

Nu ligt er een taakkaart waarin de Centium-dosering varieert van 0,08 tot 0,1 liter per hectare. De hoogste dosering komt op plekken waar het organische stofgehalte het hoogst is. Dat de taakkaart niet kon worden ingelezen is enigszins verbazingwekkend. Een proefversie van de taakkaart was als test al weken geleden ingevoerd op een andere Fendt-terminal. Die test was juist bedoeld om er zeker van te zijn dat het goed zou gaan als het spuitmoment daar was. Deze test kon evenwel niet het probleem met de connectiviteit voorkomen. Nu zit er kennelijk een extra dingetje in dat ook niet ter plekke kon worden opgelost; ook niet met hulp vanuit de Mechan Groep die de nieuwe spuit heeft geleverd.

“Het is of de monitor of het taakkaartbestand waar iets mee mis is”, zegt Teunis Verhoef, “dat is nog niet duidelijk.” Verhoef is specialist precisielandbouw bij de Mechan Groep. “De monitor is de spuit heeft ISO XML versie 4.0. Hij moet overweg kunnen met XML-bestand uit Akkerweb.”

Maandag op zoek naar oorzaak

Maandag 30 april bij de Mechan Groep in Achterveld kijkt Verhoef met ‘de mannen van Wageningen’ erbij opnieuw naar het probleem. In de marge van het probleem van de spraakverwarring tussen taakkaart en spuitmonitor, bleek gisteren ook nog dat die monitor nog niet was vrijgegeven om gebruikt te worden voor variabele afgifte van middel. “Kwestie van de juiste licentie”, zegt Verhoef, “of liever gezegd: het nog ontbreken van de juiste licentie. Wordt opgelost.”

Op naar het volgende experiment

Bij Pieter Van Leeuwen Boomkamp dit jaar dus geen sprake van variabele dosering van bodemherbiciden in zijn bieten. Die kans is voorbij. Het volgende experiment is straks aan het eind van het seizoen de variabele dosering van loofdoodmiddel in de aardappelen. Binnenkort wordt nog wel met water in de tank bekeken of de variabele dosering werkt.

Van Leeuwen Boomkamp: “De problemen waar we tegen aanlopen illustreren nu eens duidelijk dat precisielandbouwtechnieken helemaal niet zo praktijkrijp zijn als je vaak leest in de pers en in rapporten van de overheid. In theorie werkt het misschien allemaal, bij ons in de praktijk loop je tegen allerlei dingen aan. Eerst de onmogelijkheid om in Akkerweb voor hier op het zand de juiste taakkaart gemaakt te krijgen, dan het probleem dat ‘ie niet gelezen wordt. Ik krijg nu hulp uit Wageningen, maar wat als je er als akkerbouwer alleen voor staat. Dan snap ik die terughoudenheid onder akkerbouwers wel.”

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.