Resultaten bodemscan gebruiken voor precisietechnieken

Bodemscan percelen Nanne Sterenborg

Albert Jan Joldersma van Loonbedrijf Joldersma uit Smilde, Drenthe, voert met een Verisscan de eerste bodemscans uit op 2 percelen van maatschap Sterenborg in Onstwedde (Gr.). Nanne Sterenborg is deelnemer aan het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Eén perceel is bedoeld voor uien en op het andere zijn aardappelen gepland.

De bodemscanner meet naast de pH en geleidbaarheid ook het percentage organische stof in de grond. Dat percentage verschilt en is medebepalend voor de plaatsspecifieke variabele toediening van bodemherbiciden in de uien. Sterenborg wil de resultaten van de bodemscan ook gebruiken voor plaatsspecifieke aanpak van aaltjes. Hoe hij dat precies gaat doen, hangt mede af van het advies van de NPPL-expert van Wageningen University &Research.

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.