Zelf het weer en bodemvocht meten

Pieter van Leeuwen-Boomkamp in gesprek met WUR expert Jean-Marie Michielsen bij een vochtensor in de uien.

De naweeën van droogtejaar 2018 maken dat Pieter van Leeuwen-Boomkamp zich nu met precisielandbouw geen risico’s kan veroorloven. Hij zet wel weer stappen.

Pieter van Leeuwen-Boomkamp gaat dit jaar vochtsensoren en een weerstation inzetten om beter te weten wat hij doet. Hij wil zijn eigen inschatting over wanneer te beregenen en wanneer spuiten tegen phytopthora, vergelijken met wat sensoren gekoppeld aan adviesmodellen adviseren. Om te beginnen heeft hij daarvoor 2 Sensoterra-vochtsensoren in zijn uien staan. Straks gaan die naar de aardappelen. Via een app op zijn smartphone kan Van Leeuwen-Boomkamp uitlezen wat de sensoren in de grond op 15 centimeter diepte meten.

“Ik ga die sensoren gebruiken om te zien of de gemeten vochtpercentages een beetje aansluiten bij mijn eigen gevoel van hoe droog of nat de grond is. Eergisteren hebben we een bui gehad. Nu geeft de sensor op de laagste plek 7% vocht aan, de andere op een zandkop 18%.”

Alle gegevens op 1 platform

Alle NPPL’ers hebben er 2. Het is de bedoeling dat straks op 1 platform alle gegevens en het verloop van het vochtgehalte te bekijken zijn. Het is een stap richting de Beregeningswijzer van Akkerweb. Deze beregeningswijzer is nu nogal gericht op grasland. Maar het is de bedoeling die straks ook te ontwikkelen voor akkerbouwgewassen, bloembollen en groentegewassen.

Geen grote stappen

Van verdere grote stappen vooruit in de precisielandbouw zal dit jaar op zijn bedrijf geen sprake zijn, zegt Van Leeuwen-Boomkamp. De financiële afloop van teeltjaar 2018 is op zijn bedrijf niet zodanig dat er ruimte is om erin te investeren. De demo Fendt-spuitmachine van de Mechan Group, waarmee hij vorig jaar 1.200 hectare spoot, is verkocht.

“Die machine spoot perfect, heel accurate gps en een mooie boomstabilisatie. Dit jaar ga ik weer verder met mijn Franse Tecnoma. Dat gaat ook goed, maar je merkt toch wel dat tussen de ene en de andere machine een aantal jaren ontwikkeling zit. Overigens is met de Tecnoma wel variabel te spuiten, maar dan op spuitboombreedte.”

Uien is een nieuwe teelt voor mij, daar wil ik dus niet meteen te veel mee gaan experimenteren

“Ik heb een scan van het perceel waar nu de uien op staan. Uien is een nieuwe teelt voor mij, daar wil ik dus niet meteen te veel mee gaan experimenteren. Ik heb op zaterdag 6 april gezaaid. Het was toen trouwens ook te droog om succesvol bodemherbicide te spuiten. Ik weet zo niet welke middelen het het beste gaan doen. Sowieso is op deze grond onkruid een probleem, en dan zeker ook in uien. Vorig jaar ging het in verschillende gewassen tot de langste dag goed, daarna liep het onder het onkruid. In zekere zin is dat onkruid een droogweerprobleem.”

Vorig jaar kon hij beschikken over een moderne Fendt-spuit. Nu werkt hij weer met zijn eigen Tecnoma. "Je merkt wel het verschil van een aantal jaren ontwikkeling."
Vorig jaar kon hij beschikken over een moderne Fendt-spuit. Nu werkt hij weer met zijn eigen Tecnoma. “Je merkt wel het verschil van een aantal jaren ontwikkeling.” – Foto: Peter Roek

Taakkaart voor de uien

Op de uien heeft Van Leeuwen-Boomkamp Stomp gespoten. “Het advies is 1 liter per hectare, maar ik heb meteen al wat minder gedaan. Ik heb voor de uien wel een taakkaart gemaakt. Het percentage organische stof varieert tussen 1 en 5, eigenlijk meest tussen 1,2 en 2,3 binnen het perceel. Alleen aan de rand onder de bomen is het soms 9% organische stof. Ik heb per hectare 300 liter water gespoten met 0,75 liter Stomp.” Variabel had op dit perceel weinig uitgemaakt. Zeker omdat ik langs de randen waar meer organische stof is, zomertarwe heb gezaaid. Het uienperceel is feitelijk nogal egaal, zeker als waardes over spuitboombreedte worden uitgemiddeld. Van de 8,5 hectare dat het perceel groot is, is 6 hectare uien.

Rondom de uien heeft Van Leeuwen-Boomkamp zomertarwe gezaaid. Daardoor en door middelen i.v.m. spuitboombreedte, verdween de variatie in bodemherbicidedosering nagenoeg.
Rondom de uien heeft Van Leeuwen-Boomkamp zomertarwe gezaaid. Daardoor en door middelen i.v.m. spuitboombreedte, verdween de variatie in bodemherbicidedosering nagenoeg.  Foto: Jan Willem Schouten

Weerpaal

Behalve dat Van Leeuwen-Boomkamp nu beschikt over de 2 vochtsensoren, is hij van plan een Sencrop weerpaal aan te schaffen om de phytopthoramodule in Akkerweb te voorzien van accurate gegevens vanuit zijn eigen aardappelpercelen. Hij wil stappen vooruit zetten in de keuze van het juiste moment van phytophthorabespuitingen.

“Het komt er op neer dat ik in plaats van kalenderspuiten wil gaan spuiten op basis van actuele weersinformatie. Actuele weersinformatie zit ook wel in de app op Akkerwijzer. Maar die geldt niet precies voor het weer op mijn bedrijf. Ik wil accurater. Ik wil een echt gemeten bladnatperiode invoeren, in plaats van een berekende periode op basis van gegevens die een stuk bij me vandaan liggen. Juist in een bosrijke omgeving als hier is zo’n weerpaal nodig.”

Niet onnodig spuiten

De informatie vanuit de eigen weerpaal kan nu nog niet worden ingevoerd in Akkerweb, maar dat moet straks wel kunnen. Wat de akkerbouwer verder invoert zijn de rasgevoeligheid en de plantdatum. Dit laatste kengetal zit in groeimodel T-som. Per bespuiting moet ook worden ingevoerd met welk middel er wordt gespoten.

“De bedoeling is dat ik steeds op tijd, maar ook niet onnodig spuit. Uit milieutechnisch oogpunt is dat interessant, maar ik hoop ook financieel. Zo’n weerpaal kost iets van tussen de € 1.000 en € 2.000 plus toegang tot de app op Akkerwijzer, ik geloof dat dat € 250 kost. Dat geld moet eerst worden terugverdiend.

Interval van 6 tot 11 dagen

Op basis van alle gegevens ‘weet’ de phytophthora-app wanneer poters gaan kiemen, wanneer de planten boven staan en hoe vervolgens de groei van het loof is. “In mijn kalenderschema vorig jaar was de interval 6 tot maximaal 11 dagen. De app gaf toen op een gegeven moment anderhalve maand lang het advies ‘niet spuiten’. Ik heb tussendoor wel met Valbon gespoten dat ook tegen alternaria werkt. Ik zag ook dat degenen die het advies van niet spuiten strikt hadden opgevolgd bij de eerste regen in augustus meteen onder de phytophthora raakten. Toen adviseerde de app ineens om iedere 2 dagen te spuiten. Ik bedoel maar, je moet ook zelf goed blijven nadenken. Ook kunstmatige beregening heeft naar mijn idee wel degelijk invloed op hoe snel je weer moet spuiten, terwijl dat volgens de app niet zo is.”

Net als de beregeningsapp kun je ook aan de phytophthora-app je eigen gedachtes scherpen. Van Leeuwen-Boomkamp hoorde op een Avebe-vergadering dat er al telers zijn die voor hun bespuitingen helemaal op het spuitadvies van de app vertrouwen. “Ik durf dat nog niet. Daar zou ik zenuwachtig van worden.”

Variatie verdwijnt bijna geheel bij spuitboombreedte van 33 meter

Pieter had vorig jaar de beschikking over een Fendt spuit, waarmee hij toen na wat aanloopproblemen op basis van een taakkaart heeft gespoten. Dit jaar spuit hij met z’n eigen Tecnoma spuit, waar ook de mogelijkheid tot spuiten op een taakkaart zou zijn. Om dit in de praktijk te brengen heeft Jean-Marie Michielsen in Akkerweb een taakkaart gemaakt op het perceel waarvan een Veris-bodemscan is gemaakt. Op ditzelfde perceel is vorig jaar variabel bodemherbicide gespoten in aardappelen.

De kaart, dosering op basis van organische stof, ziet er dan voor Stomp uit als op de onderstaande afbeelding.

In deze kaart is op basis van de organischestof in de bodem een potentiële variatie in de dosering te zien van 0,807 – 1,25 L Stomp per ha. De kaart is te fijnmazig is voor een 33 meter spuit die alleen op boombreedte kan variëren
In deze kaart is op basis van de organische stof in de bodem een potentiële variatie in de dosering te zien van 0,807 – 1,25 L Stomp per ha. De kaart is te fijnmazig is voor een 33 meter spuit die alleen op boombreedte kan variëren

Na aanpassing voor de spuitboombreedte ontstaat de kaart eronder. De dosering is uitgedrukt in liters/ha.

De variatie verdwijnt nagenoeg volledig als de kaart op de spuit wordt aangepast Per stuk van 10m lengte wordt dan de hoogste dosering wat onder de 33m ligt als dosering genomen. De taakkaart die daar uitkomt zie je in figuur 2, waarbij de dosering is uitgedrukt in L/ha.
De variatie verdwijnt nagenoeg volledig als de kaart op de spuit wordt aangepast. Per stuk van 10 meter lengte wordt dan de hoogste dosering wat onder de 33 meter ligt als dosering genomen. De taakkaart die daar uitkomt zie je in figuur 2, waarbij de dosering is uitgedrukt in L/ha.

Door gebruik te maken van de informatie van de organische stof kan de totaal gemiddelde dosering van Stomp van 1,25 naar 0,96 L/ha worden teruggebracht”, zegt WUR-begeleider Jean-Marie Michielsen. “Een theoretische besparing van 23,5%”.

“We hadden dit graag willen uittesten met de Tecnoma van Pieter, maar helaas zat het weer tegen. Toen Pieter deze bespuiting zou uitvoeren was het nog tamelijk droog en hij vreesde een slechte werking van de bodemherbicide. Daarom wilde hij zeker in de voor hem nieuwe uienteelt geen risico nemen. Hij heeft een mix in egale dosering gespoten.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.