Stapeling van bodemkaarten bij precisieteler Sturm

Veris-systeem bestaat uit drie sensoren die belangrijke parameters vastleggen.

Sturm Akkerbouw in Ens (Flevoland) gaat volgend jaar de dosering van bodemherbicide in uien baseren op een stapeling van bodem- en opbrengstkaarten.

Het bedrijf is deelnemer aan het eerste jaar van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Op de open dag op 30 augustus is te zien in hoeverre verschillende bodemkaarten en opbrengstkaarten wel of niet een overeenkomstig beeld van percelen geven. Op het bedrijf zijn verschillende scans en opbrengstmetingen gedaan.

Op basis van een Dualem-bodemscan is op een zaaienuienperceel 2018 bodemherbicide variabel toegepast. Volgende week wordt van de uien bij het laden de opbrengst bepaald om een eventueel herbicide-effect vast te stellen.

Onder de vlakke mat vóór de axiaalset komt de meetunit. In banen van 2,25 meter (bed- en rooibreedte) wordt dan zichtbaar hoe pleksgewijs de uien gegroeid zijn. “Behalve de opbrengst van het NPPL-perceel met 14 hectare uien gaan we van 30 hectare aardappelen bepalen wat de opbrengst is’, vertelt Max Sturm. “Dat geeft misschien door tarra een minder zuiver opbrengstbeeld dan in uien, maar nu de mogelijkheid er is willen we er toch graag naar kijken.”

Combine heeft plaatsspecifiek graanopbrengst bepaald

Op het graanperceel waar in 2019 de zaaiuien komen, is dit jaar met de combine plaatsspecifiek de graanopbrengst bepaald. Bovendien is op 30 juli volgens 3 systemen de bodem gescand. Verder heeft Bioscope met behulp van luchtbeelden het perceel in kaart gebracht. “Op basis van deze 5 kaarten gaan we volgend jaar kijken hoe we de dosering van bodemherbicide gaan variëren”, zegt Sturm.

Open dag

De open dag bij akkerbouwbedrijf Sturm is donderdag 30 augustus van 16.00 tot 21.00 uur, Zwijnsweg 6 in Ens (Flevoland). Om 17.00 en 19.00 uur zijn er rondleidingen.

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.