‘Leveranciers moeten meer risicodragend in precisielandbouw stappen’

Koos Sturm

“Het zou niet verkeerd zijn als leveranciers meer risicodragend zijn bij de introductie in de boerenpraktijk van hun precisietechnieken en -diensten.”

Dat zegt akkerbouwer Koos Sturm, samen met zijn zoons Max en Gijs sinds vorig jaar enthousiast deelnemer aan NPPL. “Ons worden technieken als praktijkrijp aangedragen, alsof vaststaat dat ze werken. Maar er mee werkend wordt ons duidelijk dat veel niet is bewezen. Terwijl we er wel de kosten voor maken en het risico dragen.”

Veel moet zich nog bewijzen

Sturm nam afgelopen vrijdag het woord op een NPPL-themabijeenkomst in Wageningen voor toeleveranciers in de precisielandbouw. Hij zou graag zien dat van innovaties de risico’s niet altijd bij de boer worden gelegd en leveranciers ook zouden meedoen.

“Laat men binnen NPPL eerst maar demonstreren dat dingen werken. Wij willen graag testen. Het is machtig interessant te zien wat er allemaal aankomt. Maar wat we het afgelopen jaar zagen, is dat veel zich nog moet bewijzen.”

Akkerbouwbedrijf Sturm realiseerde vorig jaar een besparing van 10% op de kosten van bestrijdingsmiddelen bij bespuitingen waarbij het gebruik maakte van de variatie in bodem en gewas die in kaart was gebracht.

Dure bodemscans

Sturm is met name gefrustreerd over de hoge kosten van (bodem)scans. Deze worden volgens hem bij lange na niet goedgemaakt door een hogere opbrengst of lagere kosten. “Ik heb af en toe de indruk dat ik met een brandstofverbruikskaart uit de trekker haast net zoveel kan als met een bodemscan van € 175 per hectare. De toegevoegde waarde van scans zie ik niet. Je praat bij precisie-investeringen zo maar over € 20.000 en meer.” Sturm vindt financiële last van precisie-experimenten niet bij de overheid kan worden gelegd. “Het is meer een taak voor het bedrijfsleven.”

Sturms hartenkreet sluit vrijwel naadloos aan bij een van de conclusies in een Wagenings rapport van 2 jaar geleden over waarom boeren in de praktijk niet aan slag gingen met precisielandbouw, ondanks veelbelovende ontwikkelingen op dat vlak.

Feitelijk was dat rapport de aanleiding voor het ministerie van LNV om NPPL in het leven te roepen. Inmiddels zetten 16 akkerbouwers, melkveehouders en bloembollentelers met expertsteun van de WUR stappen in de precisielandbouw op hun bedrijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.