Sturm streeft naar variabel doseren op boombreedte

Vader Koos en broer Gijs Sturm nemen de honneurs waar voor zoon/broer Max, die voor zijn studie in het buitenland verblijft.

Maatschap Sturm heeft de eerste stappen gezet om variabel herbicide te gaan spuiten in de uien. Met de taakkaart komt het goed. Nu de spuit nog.

In de eerste helft van april moeten de uien de grond in en daarna is het tot pakweg eind mei een kwestie van wekelijks tegen onkruid spuiten om ze schoon te houden. “Minimaal 5  keer, misschien ook wel 10 keer, iedere keer een beetje”, vertelt Gijs Sturm. Samen met zijn vader Koos neemt hij de honneurs waar voor Max, die officieel de deelnemer is aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Max zit voor zijn studie 3 maanden in Zuid-Afrika om daar een onderzoek uit te voeren voor McCain.

Scanner Dualem 21S maakt bodemscan

De maatschap heeft de eerste stappen gezet om te komen tot plaatsspecifieke dosering van bodemherbicide. Begin maart heeft VandenBorne op het perceel waar de uien komen een bodemscan gemaakt met de Dualem 21S. Dat is een scanner die over het land wordt gesleept en die de elektrische (EC) geleidbaarheid van de grond meet op een diepte van 0,5 meter, op 1 meter, 1,5 meter en op 3 meter diepte. Deze EC (electric conductivity) is een maat voor het lutumgehalte, het gehalte aan organische stof, en voor de bodemverdichting.

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid van de bodem bij maatschap Sturm begin maart. De scan staat aan de basis van de taakkaart.

De scanbanen liggen op een onderlinge afstand van 5 meter, en aangezien de machine op een breedte van ongeveer 5 meter werkt, zou er een sluitend beeld van het perceel ontstaan. Op basis van de scan levert VandenBorne dan een perceelskaart aan met naar wens 3 of 5 gekleurde zones op basis van de geleidbaarheid.

“Wij hebben gekozen voor 3 zones”, vertelt Koos. “3 verschillende zones is voorlopig genoeg. We zijn er ondertussen al wel achter gekomen dat we al blij mogen zijn als het lukt om spuitboombreed te variëren met de dosering. Dan heb je geen 5 verschillende zones nodig.”

Op sommige plekken minder spuiten

Op basis van de scan gaat Eurofins vervolgens in de 3 zones monsters prikken. Daarop wordt dan de volledige analyse losgelaten. “Maar”, zegt Koos, “in dit verband zijn voor ons alleen het lutumgehalte en de organische stof van belang. Die bepalen hoe de bodemherbicide werkt, en moeten worden ingevoerd in het rekenmodel dat aangeeft in een taakkaart hoeveel op een bepaalde plek ten minste moet worden gespoten om het onkruid goed te bestrijden. Ik denk dat daaruit gaat komen dat we op sommige plekken minder zullen spuiten dan we altijd deden”, verwacht Koos. “We spuiten tot op heden een vaste hoeveelheid per hectare. Zal vaak te veel zijn, omdat het altijd overal moet werken.”

Kosten zitten in scannen en bemonsteren

De kosten van de eerste stappen naar precisietoepassing van bodemherbicide bestaan tot nu toe uit de kosten van scan en de bemonstering en analyse door Eurofins. De scan kost € 125 per hectare en de bemonstering van de drie zones 3 x € 130 per monster = € 390 voor het perceel van 7 hectare, ofwel € 56 per hectare. Scan en bemonstering samen kosten dan voor dit uienperceel € 181 per hectare.

De Bodemherbicide app op Akkerweb maakt de taakkaart. Hiervoor is een account op Akkerweb nodig; deze is gratis. De Bodemherbicide app die nodig is voor het maken van de taakkaart, kost eenmalig € 20 exclusief btw.

Op zoek naar de juiste spuit

Dat is dan het traject van de taakkaart. Er mee werken is de volgende stap. De ruim 10 jaar oude CHD-spuit op het bedrijf kan er niet mee overweg, dus daarvoor moet wat anders in de plaats komen.

Waar ze bij maatschap Sturm in de eerste maand van deelname aan het NPPL-project al wel achter gekomen zijn, is dat de spuit die de maten zoeken niet zomaar beschikbaar is. Het is nog niet eenvoudig om op deze korte termijn een spuit te vinden die op sectieniveau, of nog fijner op basis van een taakkaart, volautomatisch variabel kan doseren.

➤ Lees ook:  ‘Betrouwbare meetgegevens: data, data en nog meer data?’

Een inventarisatie van wat de verschillende merken op dit vlak kunnen bieden, heeft duidelijk gemaakt dat het voor 2018 al leuk zou zijn om op spuitboombreedte in de rijrichting te kunnen variëren met de dosering bodemherbicide in de uien en straks met de loofdoodmiddelen in de aardappelen. “Wat we zien is dat de verkopers erg enthousiast zijn over wat ze in de aanbieding hebben”, vertelt Koos Sturm, “maar als je doorvraagt, blijken de echt technische mensen op de fabriek terughoudender. Ik zie wel dat alle fabrikanten bezig zijn een betaalbaar systeem voor variabel doseren te maken. We zijn al op gesprek geweest bij Agrifac en Kverneland. Er staan nog afspraken met Amazone en Kuhn in de planning.”

€ 5 per hectare extra

Voor de maatschap is deze fase van het NPPL-project van belang. De CHD-spuit is aan vervanging toe. De Sturms grijpen de gelegenheid aan om met de expertkennis vanuit Wageningen erbij juist op die spuit uit te komen die hen het juiste past. Hierbij telt uitdrukkelijk de aanschafprijs. De Sturms willen wel meegaan in de redenering dat een meerprijs van pakweg € 50.000 voor een pakket met de allernieuwste mogelijkheden over de totale levensduur van de machine misschien maar € 5 per hectare kost. “We geloven ook wel dat met variabel herbicide spuiten winst gehaald kan worden. Maar het verschil tussen € 80.000 en € 130.000 moet wel in één keer betaald worden. Daar hik je als ondernemer wel tegenaan.” Wordt vervolgd.

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.