In Ecoregeling 2024 is ruimte voor precisietechnieken

Eerdere akkerbouwvelddag in Lelystad.

Er zijn mogelijkheden en goede argumenten om precisietechnieken op te nemen in de ecoregeling van het nieuwe GLB. Dat blijkt uit een NPPL-brainstorm, waar ideeën van LNV werden aangevuld met ideeën van deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Een kwestie is nog wel dat maatregelen voor RVO eenvoudig moeten kunnen worden gecontroleerd, waarschuwt een beleidsmedewerker van LNV.

“Als in de Ecoregeling ook punten zijn te verdienen met variabele pleksgewijze dosering van gewasbeschermingsmiddelen, is dan in de regeling ook geen plaats voor helemaal-niet-spuiten? Niet spuiten is altijd nog beter dan een-beetje-spuiten.”
Het was woensdag 8 november op een bijeenkomst van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) in Kamerik (Z-.H.) één van de telersvragen in een brainstorm over precisietechnieken in de Ecoregeling van het Nationaal Strategisch plan. Het ministerie van LNV had een opzetje gemaakt over welke technieken van de precisielandbouw n de regeling zouden kunnen worden opgenomen. Een vertegenwoordiger van het ministerie van LNV lichtte de elementen toe, NPPL-deelnemers mochten er op reageren en aanvullen.

Met precisietechnieken meer kans op Goud

De Ecoregeling is onderdeel van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), wat de Nederlandse uitwerking is van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De regeling is gericht op verduurzaming van de landbouw. In de regeling voor 2023 heeft precisielandbouw geen plekje gekregen. Op aandringen van de Tweede Kamer wordt precisielandbouw per 2024 toegevoegd aan de huidige 22 activiteiten al in de regeling opgenomen. Daarmee wordt het voor boeren die zich van deze technieken bedienen gemakkelijker om bovenop de basisvergoeding een premie te scoren voor Brons (+€60/ha), Zilver (+€100/ha)en Goud (+€200/ha).

RVO heeft tijd nodig

Daarbij is haast geboden, vertelt de vertegenwoordiger van LNV die de brainstorm in Kamerik leidt. Wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de nieuwe elementen goed kunnen inbedden in de regeling, dan moeten ze per 1 juni bekend zijn. Bij de weging van eco-elementen wordt behalve naar de bijdrage aan meer duurzaamheid door RVO ook gekeken naar controleerbaarheid/handhaafbaarheid, inzichtelijkheid en transparantie.

Om de inventarisatie en discussie op gang te brengen had het ministerie voorafgaand aan de brainstorm een suggestie-lijstje met een viertal precisielandbouwtechnieken gemaakt. Met plusjes is aangegeven in welke mate de technieken scoren voor bijdrage aan duurzaamheidsdoelen gegeven (klimaat, water, bodem/lucht, landschap en biodiversiteit). Zie tabel hieronder.

Tabel ecoregeling
Kwalificatie van eventuele precisielandbouwactiviteiten voor het puntensysteem in de Ecoregeling van het NSP. De vertegenwoordiger van LNV wijst er op dat het nog slechts gaat om een ‘eerste vingeroefening’.

Lees verder onder foto

Bijeenkomst NPPL op 8 maart in Kamerik
Bijeenkomst NPPL op 8 maart in Kamerik. – Foto: Jan Willem Schouten

NPPL-telers hadden zoals gezegd opmerkingen bij en aanvullingen op het lijstje:

 • Kan niet-spuiten er ook niet in worden opgenomen? Een beslisssingsondersteunend systeem (BOS) kan immers ook aangeven dat een bespuiting beter kan worden overgeslagen.
  LNV: “Inderdaad, terechte aanvulling, een risicoanalyse vooraf kan bijdragen aan het halen van duurzaamheidsdoelen. Hoe dat dan precies is te beoordelen is aan RVO.”
 • Met een niet spuitende biologische aardappelteler als buurman kom ik slecht uit, meer phytophthoradruk, meer spuiten, lagere score.
  Collega NPPL-teler: “Daarvoor kun je in je BOS aanpassingen voor invoeren. Het gaat erom dat je zo’n systeem gebruikt.”
 • Kan de teelt van resistente aardappelrassen niet in de regeling. Met phytophthoraresistente of robuuste rassen kan namelijk 50 tot 75 procent van de ziektebestrijdingen worden uitgespaard.
  LNV-vertegenwoordiger: “Belangrijk, nog niet benoemd inderdaad. Deze neem ik ook mee naar Den Haag. Bedenk echter dat de vergoedingen in de ecoregeling vooral bedoeld zijn voor compensatie van extra inspanning, extra kosten of gederfde inkomsten. Zo bekeken is het de vraag of het gebruik van resistente rassen vergoed zou moeten worden.”

Lees verder onder foto

Precisiespuiten komt in aanmerking voor opname in de ecoregeling. Alleen blijkt een goede controle nog niet zo eenvoudig. As Applied-kaarten zijn zeer lastig te maken
Precisiespuiten komt in aanmerking voor opname in de ecoregeling. Alleen blijkt een goede controle nog niet zo eenvoudig. As Applied-kaarten zijn zeer lastig te maken. – Foto: Peter Roek
 • Waarom staat achter niet chemische onkruidbestrijding robot en AI (artificial intelligence, red.)? Dat hoeft toch niet per se aan deze technieken worden gekoppeld.
  LNV-vertegenwoordiger: “Terechte opmerking. Deze bijdrage hoeft niet af te hangen van een bepaalde techniek.”
 • Waarom scoort precisiespuiten niet voor klimaat? Met niet of minder spuiten is toch mindermiddel en minder dieselverbruik, dat is toch goed voor het klimaat.
  LNV-vertegenwoordiger: “Ja, wat wordt nou precies verstaan onder klimaat? Kan ik zo niet zeggen.”
 • Kan precisiebemesting worden uitgebreid met precisiebekalking en precisie composttoediening?
 • Belangrijke kwestie in de gedachtenuitwisseling in Kamerik ging over hoe RVO zou kunnen controleren en gebruik van precisietechnieken bij het spuiten. Het meest voor de hand liggende, het tonen van een zogeheten as applied-kaartje, blijkt op problemen te stuiten. In die zin dat het de zelfs de meest doorgewinterde precisietelers niet of amper lukt zo’n bewijs van hoe precies is gespoten uit de machine te krijgen. Een en ander wordt bevestigd door de aanwezige experts van Wageningen UR.
 • Een teler: “Zou de aanschaf van de machine, van de techniek, al niet voldoende bewijs kunnen zijn dat je je aan de afspraken houdt?
  LNV-vertegenwoordiger: “Hebben is nog niet altijd gebruiken. Dat valt nog te bezien.”
 • Een teler: “Laat LNV en RVO alsjeblief in België gaan kijken. Daar is er al ervaring mee. De praktijk van de uitdraai van een as applied-kaart blijkt weerbarstig. Het is allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Of een uitdraai van de druklogger op de spuitmachine.
 • Een teler: “Veel spuitwerk is loonwerk. Moet ik dan iedere keer als het klaar is met een USB-stickje op de loonwerkspuit springen om een kaartje mee te krijgen van wat hij precies gedaan heeft?
  LNV-vertegenwoordiger: “Dat is een kwestie van afspraken maken tussen opdrachtgever een loonwerker. Hoe dan ook: wie niet vastlegt, diet niet mee. Daar heb je dasn misschien als telers nog wel een stap te zetten.”
 • Teler: “Hier ligt dan wel weer een kans voor een loonwerker om het leveren van data beloond te krijgen. Tot op heden zie je dat hij er vaak investeert en dat zijn klant er geen euro per hectare voor over heeft om ze te krijgen.”

Lees verder onder foto

Met Raindancer is precisieberegening met kanon mogelijk.
Met Raindancer is precisieberegening met kanon mogelijk. – Foto: Jan Willem Schouten
 • Teler: “Als bewijs van variabele spuittechniek kan ook een foto van beeldscherm spuitmonitor worden ingebracht.”
 • Teler: “Dit wordt dan toch beetje omgekeerde wereld, het vraagstuk van de kip en het ei. Als het zo lastig of zelfs onmogelijk blijkt om een as applied te maken, terwijl dat op zicht zou moeten kunnen, dan moet daar toch eerst de energie op gericht worden.”
 • Teler: “Kan de gewasbeschermingsmonitor hier niet iets betekenen. Geeft ook veel inzicht, alles staat in je registratie.”
 • Teler: “Kan het gebruik van een spuit met sectieafsluiting ook punten opleveren. Immers het voorkomen van overlap bij het spuiten valt ook onder precisie.”
  LNV-vertegenwoordiger: “RVO zal zeggen dat je sowieso zo zuinig mogelijk moet werken.
 • Over de precisie-irrigatie komt vanuit de telers de vraag hoe breed die mag worden uitgelegd. Of die alleen betrekking heeft op druppelirrigatie en subirrigatie.
  Teler: “Met de Raindancer op het beregeningskanon bespaar ik de helft van het water. Alleen komt 15% minder terecht bij de buurman. Dat is ook besparing. (De Raindancer kan in combinatie met GPS beregening via smartphone of PC op afstand bestuurd worden, red.)
  De vertegenwoodiger van LNV vindt ook dit een punt om mee te nemen. Doel is in ieder geval om efficiënter te werken dan standaardberegening. Hoe precies moet dat ingericht worden met bodemvochtsensoren, vochtbalans, hoeveel en wanneer beregenen? “Vraag is ook of alle akkerbouwers met ieder punt moet kunnen meedoen of dat ze door de regeling worden uitgenodigd om stappen te zetten op het vlak van precisielandbouw.”
 • Teler: “En als ik nou niet beregen? Telt dat ook? Bij ons is beregening amper nodig. Niet beregening is altijd beter dan precisieberegenen.
  LNV-vertegenwoordiger: “Onder meer daarom zijn in de regeling regio’s opgenomen. Om verschil te kunnen maken. Als in een bepaald gebied geen probleem is, dan hoeft op sommige maatregelen ook geen beloning gezet te worden.”
 • Teler: “Die regio’s zijn op dit punt vrij grof. In Overijssel bijvoorbeeld heb je lokaal grote verschillen; op de ene plek is het te nat, op de andere te droog.”
 • Veel precisielandbouwactiviteiten kunnen beschouwd worden als een eco-activiteit. Aldus zorgen ze voor een stap naar verdere verduurzaming. Precisielandbouw komt in de ecoregeling, zoveel staat vast. “Op zich”, licht de vertegenwoordiger van LNV toe “wil men nu de regeling van start is, rust in de tent bij LNV. Maar voor precisietechnieken is een uitzondering gemaakt. Die komen er in 2024 bij.”
 • Een teler vraagt of door die extra mogelijkheden de kans bestaat dat op ene gegeven moment de ecoregeling overtekend kan worden en uiteindelijk de pot leeg is. “Stal dat ik €180 investeer en reken op een compensatie van €200 en ik krijg uiteindelijk maar €180……”
  LNV-vertegenwoodiger: “Ja, dan zal de boter dunner uitgesmeerd worden. Maar ik heb het idee dat het niet zo’n vaart zal lopen. Hoe dan ook, ik neem mee naar Den Haag dat dit een punt van zorg is.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.