NPPL on Tour: precisielandbouw voor de pootgoedteler

In verband met de oplopende coronabesmettingen hebben wij besloten dit evenement niet door te laten gaan. Dit evenement zal verplaatst worden naar volgend jaar. Meer informatie hierover staat binnenkort op de website.

De noordelijke klei kenmerkt zich door grote verschillen in zwaarte (lutum) tussen en binnen percelen. De potentie van de bodem ten aanzien van bijvoorbeeld de opbrengst, beschikbaarheid van nutriënten en vocht en onkruidbestrijding varieert hierdoor. Met precisielandbouw hulpmiddelen en diverse toepassingen kunnen telers hierop inspelen.

Vanuit de projecten POP3 Olievlekwerking NPPL Groningen en NPG Verankering NP(PL) Groningen zijn bij diverse telers demonstraties gedaan met variabel poten en zijn er tevens proeven met pootafstanden gedaan. Wat zijn de leerpunten hieruit? Johan Booij, onderzoeker precisielandbouw bij Wageningen University & Research vertelt u hier graag over.

Welke mogelijkheden zijn er nog meer voor de telers op de klei? We gaan in gesprek met Hilko Bos over zijn ervaringen en tips bij precisielandbouw. Hilko is pootgoedteler en tevens bestuurslid van de Pootgoed Academie. Tevens geven een aantal aanbieders van precisielandbouwtechniek praktische tips over verschillende toepassingen.

We nodigen u van harte uit voor deze NPPL on Tour dag op 23 november.

Programma


Middagprogramma:

12.00-13.00 lunch / netwerk
13.00-13.20 introductie project en resultaten variabel poten
13.20-13.40 vraaggesprek met Hilko Bos en Menko Duisterwinkel.
13.40-13.45 ‘afsluiting’ en uitleg demorondes
13.45-15.30 demo’s leveranciers
15.30-16.30 netwerken

Avondprogramma:

17.00-18.00 eten / netwerk
18.00-18.20 introductie project en resultaten variabel poten
18.20-18.40 vraaggesprek met Hilko Bos en Menko Duisterwinkel.
18.40-18.45 ‘afsluiting’ en uitleg demorondes
18.45-20.30 demo’s leveranciers
20.30-21.30 netwerken

De organisatie houdt de berichtgeving rondom COVID-19 nauwlettend in de gaten. Bij binnenkomst ben je verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien. Deze krijg je zodra je gevaccineerd bent of een negatief testbewijs hebt.

Demonstraties leveranciers

demonstratie 1: HZPC Holland B.V. gaat het hebben over de toepassingen van dronetechnologie bij handelshuis HZPC. Flight to Vitality project is hiervan een voorbeeld.

Locatie


Mijn naam is Hilko Bos (37). Samen met mijn ouders en broer hebben we een akkerbouwbedrijf in Oldehove (Gr.). Daar telen we pootaardappelen, granen en zaaiuien. We werken nu bijna 15 jaar met GPS op ons bedrijf. Die zetten we inmiddels niet alleen meer in als automatisch stuursysteem, maar bijvoorbeeld ook voor opbrengstmeting, kilveren en sectieafsluiting op de spuit en kunstmeststrooier. En ook op het gebied van mest is al het een en ander mogelijk via onze loonwerkers. Pioniers zijn we daarmee niet, maar we proberen wel nieuwe technieken vlot in te zetten als ze ons kunnen helpen met het werk op ons bedrijf. Graag vertel ik daar meer over op deze bijeenkomst!

Adres: Aalsumerweg 8, 9883 TA Oldehove

Aanmelden


Online registreren voor het event.

Financiers

Partners