Onderzoek naar resultaat kruidenmengsels

proefvelden kruidenrijk grasland

Welke kruiden doen het goed op zandgrond en blijven jarenlang staan in kruidenrijk grasland? Dat is de kernvraag van vervolgonderzoek dat NPPL-melkveehouder Gerard Uijterlinde uit Deurningen (Ov.) uitvoert op zijn bedrijf. Onlangs heeft hij hiervoor vier testveldjes uitgezet.

Uijterlinde neemt sinds begin dit jaar deel aan NPPL en voert al sinds 2016 verschillende onderzoeken uit op zijn bedrijf. Hij melkt 200 koeien op 80 hectare droogtegevoelige zandgrond. Met deze grond is het voor hem een uitdaging om voldoende kilo’s droge stof en eiwit te produceren. Kruidenrijk grasland is volgens hem een goede optie om de grasmat in droge seizoenen in goede staat te houden, maar hij is wel op zoek naar harde feiten.

Verschillende mengsels

In 2018 zaaide Uijterlinde stroken met verschillende kruidenrijke grasmengsels in. Het gaat om een strook met een gras/klaver mengsel en drie stroken met verschillende kruidenmengsels. De opbrengsten droge stof en ruw eiwit van de kruidenrijke mengsels lagen de afgelopen drie jaar hoger dan de monocultuur van Engels raaigras. Ook waren de mineralengehalten hoger. Hij wil dit jaar onderzoeken wat de precieze meerwaarde is van deze mengsels nadat de grasmat zich drie jaar heeft ontwikkeld.

Vier meetveldjes

Het onderzoek vindt plaats in vier meetveldjes van 12 bij 3 meter. Deze veldjes vallen steeds in twee stroken met verschillende kruidenmengsels. In de meetveldjes wordt onderzocht welke kruiden na drie jaar in welke aantallen nog aanwezig zijn. Dit geeft Uijterlinde mogelijk antwoord op de vraag welk kruidenmengsel de beste optie is op zijn percelen en zijn bedrijfsvoering.

Bodemleven

In deze veldjes wordt niet alleen de samenstelling gemeten, maar ook de opbrengst, voederwaarde en het leven in de bodem. Dat laatste gebeurt via het nemen van grondmonsters en met behulp van theezakjes die in de bodem worden gebracht. Hoe meer activiteit in de bodem, hoe sneller deze zakjes worden afgebroken, is de gedachte. Veel bodemactiviteit betekent dat de grond onder droge omstandigheden sneller herstelt.

Meer belangstelling

Uijterlinde constateert dat kruidenrijk grasland wint aan populariteit in de melkveehouderij. Regelmatig vragen collega-veehouders hem naar zijn ervaringen. “Toen ik hier drie jaar geleden mee begon, waren er nauwelijks mengsels beschikbaar. Nu wel. Dat heeft alles te maken met de toenemende belangstelling voor klimaatadaptatie en bodembiodiversiteit. Ook bij de zuivelindustrie staat kruidenrijk grasland op de agenda.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.