Praktijkrijpheid variabel loofdoden

Praktijkrijpheid: 7

De praktijkrijp van deze toepassing is redelijk tot goed. Wat minimaal nodig is, zijn een digitale gewasgroeikaart, beslisregels en spuittechniek die variabel doseren mogelijk maakt.

De gewaskaart geeft de variatie in mate van gewasgroei c.q. afsterving op het perceel weer.  De kaart kan verkregen worden via een leverancier van drone- of satellietbeelden of door deze zelf in te tekenen via een zonerings-software en eigen kennis. Daarnaast kan met eigen sensoren op de trekker of spuitmachine gewerkt worden. 

Voor beslisregels geldt hetzelfde; er kan gewerkt worden met eigen kennis en het maken van een taakkaart met zonerings-software of er kan gewerkt worden met rekenregels in kant en klare software tools (zie Loofdood app op Akkerweb).

Moderne spuiten hebben techniek om doseringen te variëren spuitboom-breed, per sectie of per dop.

Praktijktoepassingen toonden goede resultaten met het middel Reglone, maar dat mag niet meer gebruikt worden sinds 2020. De beoordeling praktijkrijpheid staat per 2020 op 7 omdat met de thans toegelaten middelen nog maar weinig ervaring opgedaan is in de praktijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.