Variabel zaaien in optimale bodem

Bij deze toepassing gaat het om keuzes die de teler maakt met betrekking tot na-oogst grondbewerking en het inzaaien van een vanggewas/groenbemester in het najaar, en het in het voorjaar zaaien van het gewas in een zaaibed met minimale grondbewerking en relatief veel verse biomassa.

Gewassen zijn suikerbieten en uien. De opties en ervaringen worden op een rij gezet en in overleg met de telers die zich aanmelden en gekozen worden, wordt een implementatieplan gemaakt.  Het betreft meerdere activiteiten in een seizoen.

Precisiezaaien in een zaaibed met minimale grondbewerking en relatief veel biomassa.
Variabel zaaien in een zaaibed met minimale grondbewerking en relatief veel biomassa. – Foto: Corné Kempenaar

Voordeel voor de teler:

  1. Brandstofbesparing;
  2. Werken aan weerbaarder bodem en daardoor betere teelten.

Voordeel voor milieu:

  1. De toepassing sluit goed aan bij kringlooplandbouw, onderdelen resource use efficiency en biodiversiteit.

Status:

Voldoende praktijkrijp (6 op schaal 1-10) en systemen staan aan begin van marktintroductie. Qua data en techniek zijn er mogelijkheden. Uitdaging inpassen in bedrijfsverband.

Waarom nog weinig toegepast?:

Moet nog uitkristalliseren in de boerenpraktijk. Hoe de grondbewerking-groenbemester-zaai het beste te doen, is nog zoeken.  Dit hoeft geen beperking te zijn. De toepassing sluit goed aan bij kringlooplandbouw, onderdelen resource use efficiency en biodiversiteit.

Dit biedt NPPL:

Expert-ondersteuning vanuit Wageningen om de perfectie van grondbewerking-groenbemester-bodemgezondheid-volgteelt werkelijk te realiseren.

Bekijk een gerelateerd dashboard.

Op het dashboard vind je meer informatie over gerelateerde technieken in de vorm van onderzoek, videomateriaal en overige interessante gegevens.


Bekijk hoe deelnemers deze techniek ervaren