‘Veel technologie is er, nu deze nog leren gebruiken op boerenbedrijf’

Nogal wat boeren hebben de spullen om variabel en precies te werken, maar missen de kennis ermee aan de slag te gaan. Soms is er schroom om de eerste stappen te zetten. Via NPPL komen telers verder; óf ik kan ze helpen, óf ik vind iemand die kan helpen.

Geboren en opgegroeid op een boerderij in Zaamslag (Zeeland) kwam ik via allerlei omwegen in 1990 bij het IMAG terecht, spuittechniek-onderzoek. IMAG stond voor Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen. Ik heb daar gewerkt aan het verbeteren van een effectievere spuittechniek én aan het verminderen van drift. Hier kwam ik rond 2000 in aanraking met sensoren die de effectiviteit en precisie van een bespuiting moesten gaan verhogen. Dit soort onderzoek  leverde machines als Precispray, Sensispray en een autonome aardbeispuit op.

Hulpmiddelen bruikbaar maken voor praktijk

Half december bezocht ik de Agrifoodtech-beurs in Den Bosch geweest. Wat ik daar zag waren bestaande en nieuwe technieken, sensoren met een grote precisie, maar die nog wel ver van de praktijk afstaan. Wij, technische onderzoekers, staan nu voor de uitdaging om deze vooruitstrevende hulpmiddelen voor de praktijk bruikbaar te maken. Dat gaan we voor de bestaande precisietechniek dit jaar doen via het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Boer koppelen aan onderzoeker

In het NPPL-project worden boeren direct gekoppeld aan Wageningse onderzoekers. Ikzelf ga aan de slag met plaatsspecifieke variabele toediening bodemherbiciden & loofdoding. De afgelopen jaren heb ik geholpen bij het mogelijk maken van bespuitingen door middel van taakkaarten. De taakkaart kwam tot stand via een app in Akkerweb, zoals het toedienen van een bodemherbicide op basis van een bodemscan. De betrokken telers hadden machines (dus technologie) om deze taakkaarten uit te voeren. Maar wat ze lastig vonden was het inladen van de taakkaart. Vaak blijkt hiervoor hele specifieke kennis nodig om de verschillende terminals in de cabine met elkaar te laten ‘praten’. Wat ik daar ook heb gezien is een soort schroom om te beginnen met precisielandbouw.

Kennis waarmee telers verder kunnen

Je kunt deze specifieke kennis kennis het predicaat ‘hoog nerdgehalte’ geven. Maar vaak zijn de technologie en de kennis wel aanwezig bij de telers, alleen blijkt het voor velen soms net te veel gevraagd om er zelf mee aan te slag te gaan. Wat ik binnen het NPPL-project ga doen is kennis brengen waarmee telers verder kunnen. Óf ik heb die kennis zelf, óf ik vind iemand die precies de juiste kennis heeft. Ik houd u op de hoogte.

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.