‘Bodemscans voor pH-waarden hebben verbeterslag nodig’

Bodemscans kunnen waardevolle informatie geven, maar er is nog weinig inzicht in hoe bruikbaar ze precies zijn. Uit een nieuwe vergelijking tussen vijf verschillende sensorsystemen van Aeres Hogeschool wordt duidelijk dat het aantal fouten voor verschillende waarden klein is. Voor de nauwkeurigheid van pH-waarden is nog wel een verbeterslag nodig.

Deelnemers van de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw zijn al langer op zoek naar meer inzicht in verschillende soorten bodemscans. Deze kunnen onder meer bruikbare informatie opleveren voor precisielandbouw. Er zijn echter diverse leveranciers voor bodemscans, die allemaal weer ander sensorsysteem gebruiken. Een eerdere, soortgelijke vergelijking tussen bodemscans vond in 2018 plaats op een perceel met zavelachtige grond in Ens. Er volgt eind 2020 nog een derde rapportage. Op basis daarvan worden uitgebreide analyses gemaakt. De verwachting van onderzoekers is dat deze aan het einde van dit jaar afgerond zijn.

Weinig absolute fouten

De onderzoekers concluderen na deze tweede test, die dit keer op een perceel kleigrond met tarwestoppel in Slootdorp gehouden werd, dat bij het meten van pH-waarden, organische stoffen en het lutumgehalte de absolute fouten klein zijn. Net als vorige keer is er vergeleken tussen de Passieve Gamma Bodemscanner van Loonstra & van der Weide de Veris MSP3 van Vantage Agrometius, de BioScope remote sensing van Bioscope, de SoilXplorer van CNH en de Dualem 21 S van Soil Masters. De referentiewaarden voor de vergelijking werden door een chemisch laboratorium opgesteld, dat in totaal 48 bodemmonsters gebruikte.

Onderzoekers concludeerden dat met name het Veris-systeem (EC-, NIR en pH-sensor) en de gammastraling-sensor van Loonstra & Van der Weide als meest nauwkeurige uit de test komen, met een klein verschil in het voordeel van het Veris-systeem. Op gebied van lutum-kaarten scoren de twee systemen vergelijkbaar. Bij organische stoffen en pH-waarden doet Veris het beter. Volgens de onderzoekers scoren de andere drie systemen minder goed, met de kanttekening dat deze sensoren niet allemaal ontworpen zijn voor het bepalen van pH, organische stoffen of lutum. Het valt onderzoekers daarnaast op dat met het remote sensing systeem van het bedrijf BioScope ook redelijke goede lutumkaarten gemaakt kunnen worden.

pH-kaarten moeten beter

Bij het meten van organische stoffen, pH-waarden en lutum, werden over het algemeen de minst nauwkeurige resultaten behaald bij de pH-kaarten. De onderzoekers melden dat hiermee in zijn algemeenheid nog een verbeterslag nodig is. Uiteindelijk worden de drie verschillende rapportages naast elkaar gelegd, waarna een analyse tussen de systemen volgt.

Meer informatie: Bodemscans voor precisielandbouw, vergelijking van sensorsystemen in Slootdorp 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.