Cornelis Mosselman: ‘Het is verrassend hoe goed het gaat’

Cornelis Mosselman - Foto: Peter Roek

Cornelis Mosselman prijst zich gelukkig met hoe de grote veranderingen in zijn bedrijfsvoering deze droge zomer uitpakken.

Akkerbouwer en vollegrondgroenteteler Cornelis Mosselman kan niet anders zeggen dan dat hij tevreden en dankbaar is voor hoe hij tot nu toe de droge zomer is doorgekomen. Zeker, de gewassen gaan door de hitte geen topopbrengsten geven, maar Mosselman gaat uit van een goede gemiddelde opbrengst.

“De veranderde omgang met mijn bodem begint vruchten af te werpen. Niet meer ploegen, woelen en werken aan de opbouw van koolstof, maken dat de bodem homogener is geworden. Geen verschil qua vocht tussen boven en onder. Of anders gezegd een betere aansluiting. Als ik voorheen 30 millimeter beregende, dan bleef dat vooral bovenin. Ga ik nu kijken naar waar 30 millimeter blijft, dan zie ik dat die zich over een grotere laag verdeelt; aansluit bij het grondwater op pakweg 1,20 meter diepte.”

Gewasrijtjes aangieten

Cornelis Mosselman, deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) heeft in Ooltgensplaat (Z-.H.) zijn biologische bedrijf Bi-Jovira. Op 50 hectare teelt hij in een één-op-acht rotatie akkerbouw- en groentegewassen. Hij teelt in stroken van 3 meter breed en heeft daar zijn mechanisatie vergaand op aangepast. Voor wat betreft de watervoorziening gaat het om een watertank op wielen van waaruit hij heel precies gewasrijtjes in stroken kan aangieten. Om bij grote neerslagtekorten de bodem vochtig te kunnen maken zijn er twee beregeningsbomen van 51,5 meter breed, met de mogelijkheid om per strook de waterafgifte te variëren.

“Met die breedte van 51,5 meter staat het midden van de boom steeds in hetzelfde gewas wat op dat moment het beste past, en zijn dus de gewassen onder de secties ook steeds hetzelfde. Eind juli heb ik al de 50 ha met stroken één keer beregend. Wortelen en kool totaal 30 millimeter, de overige gewassen 15 millimeter. Gemiddeld 20 millimeter. Later hebben we hier nog een bui van 20 millimeter gehad. Als ik nu eind augustus kijk in de aardappel- en wortelruggen, dan is het er niet droog. Ik moet echt zeggen, het is verrassend hoe goed het gaat.“

Weinig voordelen vochtsensoren

Voorafgaand aan de generieke beregening was Mosselman met zijn watertank al wel een keer door de uien gegaan. De beworteling was matig, wat het hele seizoen de groei voor zijn gevoel geremd heeft.

“Die plantjes hebben we dus aangegoten. Met de brede beregening ben ik vanwege de peen begonnen. Ik zat al op de wip van wel-of-niet beginnen, ben vaak met de schop het land in geweest. Maar voor een goede opbrengst en een mooi huidje waren het met name de wortelen, waarvoor ik ben begonnen met beregenen.”

Van collega NPPL-deelnemers, maar ook uit eigen ervaring ziet Mosselman weinig voordelen in vochtsensoren om preciezer het juiste tijdstip van beregening te kunnen bepalen. “De gegevens van de sensoren moet je juist interpreteren en je boerenverstand blijven gebruiken. Ze voegen niets toe aan de schop. Ook omdat als je in de stroken beregent, dat consequenties heeft voor andere bewerkingen die je dan niet kunnen uitvoeren. Dat vraagt wel wat planning en afweging die de sensor niet biedt.”  

Cornelis Mosselman prijst zich temeer gelukkig met hoe zijn gewassen er nu bij staan, omdat het beeld aansluit bij waarop hij hoopte toen hij vijf jaar geleden zijn gangbare akkerbouwbedrijf en de bedrijfsvoering radicaal op zijn kop zette. “Stel je eens voor dat het niet had gewerkt. Dan was het allemaal voor niets geweest.”  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.