Doe mee met enquête over technieken precisielandbouw

Het lectoraat Precisielandbouw van Aeres Hogeschool brengt voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) in kaart hoe snel precisielandbouwtechnieken op het boerenerf zijn ingepast. Agrarische ondernemers worden gevraagd mee te werken aan een online-enquête.

Precisielandbouw gaat over de juiste dingen doen op de juiste plaats. Maar ook op het juiste tijdstip en op de juiste manier. Daarbij worden verschillende technieken ingezet. Sommige precisielandbouwtechnieken zijn relatief snel ingepast in de bedrijfsvoering; bij andere technieken gaat dit trager.  Het NPPL-project, maar ook andere partijen, is benieuwd naar de adoptie van precisielandbouw op het Nederlandse boerenerf de afgelopen decennia.

Het lectoraat heeft hiervoor een enquête ontwikkeld die in vergelijkbare vorm ook al eerder is toegepast in Nederland.  Ook is de enquête zo opgezet dat een vergelijking met ontwikkelingen in het buitenland kan worden gemaakt.

Tijdlijn per techniek

De meeste vragen zijn gericht op het in beeld brengen in welke jaren bepaalde technieken of systemen zijn aangeschaft om een tijdlijn per techniek te kunnen maken. Ook zijn een aantal vragen ter introductie en ter info. Deze vragen zijn gericht op het achterhalen van de redenen van de adoptie van precisielandbouw. Deze redenen schuilen achter de tijdlijn die zichtbaar wordt. Door deze vragen kunnen verschillende redenen verklaard worden waarom bepaalde technieken wel of niet aangeschaft worden. Deze redenen zijn van belang bij het in kaart brengen bij de verbeterpunten voor de verdere ontwikkelingen richting kringlooplandbouw. Door het in kaart brengen van knelpunten kunnen agrarische ondernemers, het onderwijs, het onderzoek, de overheid en de industrie hierop inspelen.

Vul de enquête in >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.